Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Ersättningssystem för marknadsintroduktion - en felande länk i svensk energipolitik - havsvind.nu

Ersättningssystem för marknadsintroduktion – en felande länk i svensk energipolitik

Energiminister Anna-Karin Hatt klargör på DN Debatt regeringens politik för energiomställning. Bland annat slås fast att elcertifikaten kommer att utgöra  basen för introduktion av förnybara energislag också framöver. Det är i sig ett viktigt besked, eftersom marknadens aktörer därmed får stabila spelregler.

Samtidigt lyfter Hatt upp satsningarna på energiforskning för att lägga grunden till kommande exportframgångar. Bland annat framhålls pilotanläggningar för biodrivmedel och vågkraft. Det är i sig spännande satsningar och inte minst vågkraften är lovande inför framtiden.

Som engagerad i havsbaserad vindkraft måste man dock ställa sig frågan varför energiministern inte framhåller möjligheten att exploatera denna lågt hängande frukt för en snabb omställning. Östersjön är det område inom EU som har den största potentialen för havsbaserad vindkraft. Genom användning av innanhavsteknik kan kostnaderna pressas till att bli närmast likvärdiga med landbaserad kraft för produktionen. För Sverige skulle det innebära såväl billigare el, som exportmöjligheter av energi och tekniskt kunnande.

Energiministerns fokus på certifikatsystemet och forskningsnära satsningar på teknik som ännu inte är mogen sätter också fingret på en grundläggande brist i den svenska politiken för energiomställning. Det saknas idag ett sammanhållet ersättningssystem som bryggar över mellan forskning och storskalig introduktion av ny teknik. Elcertifikatsystemet gynnar helt etablerad teknik som redan är utvecklad samtidigt som forskningsstödet vänder sig till tekniker som möjligen kan bli storskaliga om 15-20 år. Det innebär att när  tekniken är redo för kommersialisering så kommer den inte heller att kunna introduceras i Sverige inom ramen för dagens ersättningssystem.

Den internationella energiorganet IEA, som också Hatt hänvisar till, har i en rapport lyft upp behovet av specifika och riktade satsningar för att stödja kommersialisering av tekniker som befinner sig nära marknadsintroduktion, men som inte kan konkurrera inom ramen för t.ex. certifikatsystemet. Här hittar vi exempelvis innanhavsteknik, havsbaserad vindkraft i Östersjön. Det är idag en felande länk i den svenska politiken för energiomställning, som snarast borde åtgärdas.

En satsning av innanhavsteknik skulle ge ett signifikant tillskott av förnybar el som kommer kommande generationer till gagn. Idag finns det tillståndsgivna projekt för havsbaserad vindkraft i svenska vatten som motsvarar 10 TWh.

Låt oss utnyttja denna resurs nu.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *