Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark - havsvind.nu

Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark

Igår inleddes huvudförhandlingen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore som vill bygga upp till 700 havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten. Vindkraftparken kan bli Sverige och kanske världens största och projektet bevakas noga av media. wpd var på plats för att följa diskussionerna.

Gårdagens huvudfråga rörde hur vindkraftparken kan samverka med försvaret. Från bolagets sida radade experterna upp sig med å ena sidan en beskrivning av på vilket sätt vindkraftparken påverkade försvarets verksamhet och å andra sidan på vilket sätt det tekniskt och praktiskt går att lösa. Försvaret hävdar att problembeskrivningen och dess lösningar är lösrycka och att det inte går att kombinera vindkraft och försvar med mindre än att försvarets verksamhet kraftigt inskränks.

Idag fortsätter förhandlingarna kring vindkraftparken och dess påverkan på bland annat människor och den marina miljön. Därefter är det upp till Miljödomstolen att fälla ett avgörande om platsen är lämplig för vindkraftsproduktion.

Blekinge Offshore har nämnt att investeringen i vindkraftparken skulle uppgå till 50 miljarder och att projektet skulle ge regionen jobb, tillväxt och nya möjligheter. Tidigare i år gjorde Västra Götalandsregionen tillsammans med näringslivet en samhällsekonomisk beräkning av värdet av havsbaserad vindkraft i Sverige. Studien kom fram till att det med god marginal ger en intäkt till samhället. Studien visar också att en stor del av effekten tillfaller det lokala och regionala i form av samhällsintäkter.

Förutom samhällsintäkter i form av skatter och arbetsgivaravgifter, visar studien att elpriset skulle sjunka med 7-8 öre i ett scenario där 25 TWh ny havsbaserad vindkraft skulle byggas. Det är naturligtvis så att ökar utbudet, minskar priset då allt annat lika. Men som vi tidigare bloggat om har även vindkraften en prispressande effekt i systemet tack vare sina låga rörliga kostnader.

Det är därmed viktigt att lyfta blicken. Sverige är i behov av ny produktionskapacitet och det här är ett storskaligt, förnybart alternativ. Vi behöver tillsammans hitta lösningar att ersätta åldrande kärnkraftsreaktorer. Hittar vi andra och bättre alternativ på sikt kan vi tänka om utan att lämna alltför stora spår efter oss. Vindkraftverken kan plockas ner och materialet återvinnas.

Vi önskar alla inblandade en bra och konstruktiv process och väntar med spänning på beslutet.

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *