Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Fakta om havsbaserad vindkraft - havsvind.nu

Fakta om havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft är på stark frammarsch i norra Europa. De senaste fem åren har industrin tredubblats i installerad effekt. Länder som Tyskland och England satsar stort och utvecklingen går fort. Det är en industri med enorm tillväxt som skapat många nya arbetstillfällen. Bara i norra Tyskland, där det idag skapats ett kluster för vindkraftsutbyggnaden i Nordsjön, har de tre senaste åren skapats cirka 3000 nya arbetstillfällen.

 

Statistik från EWEA, den Europeiska Vindkraftsorganisationen, visar att det vid utgången av 2010 var totalt 1136 turbiner installerade och nätanslutna. Detta gav en effekt om 2,946 MW (2,9 GW) fördelat på 45 vindkraftparker i 9 europeiska länder. Den totala produktionen uppgick till 11,5 TWh. Prognosen är att det kommer installeras ytterligare mellan 1000-1500 MW havsbaserad vindkraft. Potentialen är enormt mycket större, tio havsbaserade projekt motsvarande 3 GW är under byggnation och ytterligare 19 GW har alla tillstånd klara.

Den europeiska vindkraftsorganisationen, EWEA, har analyserat utsikterna för utvecklingen de kommande 10 åren i ett ”konservativt” och ”optimistiskt” scenario. I det konservativa scenariot beräknas 230 GW havsbaserad vindkraft ha installerats fram till 2020, nära en tiodubbling från idag. Det positiva scenariot spår 265 GW installerad effekt. Enligt EWEA kommer industrin år 2020 att årligen installera ca 7 GW ny havsbaserad vindkraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige pekas ofta ut som ett land med stor potential för havsbaserad vindkraft. Med en lång kuststräcka, relativt låga vattendjup och goda vindförhållanden hamnar ofta Sverige bland främsta marknaderna för havsbaserad vindkraft i Europa. Trots ett stort intresse, med projekt omfattande 8 GW under utveckling, varav 2 GW redan är tillståndsgivna, har endast 130 MW driftsatts (sept 2011).

Anledningen till att inte mer byggs i Sverige är att det saknas ett effektivt stöd för den havsbaserade vindkraften. Ett stöd såsom att nätanslutningen belastar nätoperatören och inte projektet ser vi på wpd som en åtgärd till att utbyggnaden kan komma igång. Den tyska havsbaserade vindkraftsindustrin fick en kraftfull injektion då nätoperatören tog över kostnaden för nätanslutningar och en inmatningstariff infördes.

Fler intressanta länkar:

Andra länkar om vindkraft: