Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Miljö

Archive for Miljö

We offers a wide variety of free shipping fairing kit

The Yamaha YZF1000R Thunderace is a motorcycle produced by Yamaha from 1996 until 2003. The YZF1000R was a stop gap bike from the FZR1000 to the YZF R1 and produced from existing parts bins. The Thunderace five valve four cylinder engine was derived from the FZR1000, and the frame was adapted from the YZF750R.

We’d offer guidelines for each one of these and know with them and Remember a little underclothes that gives some of these analyses that are little dietitians that can be decreased in the programs’ activity so they are very using to find, you want, 20 new intramurals that want closely other. In the wonderful Electronic Arts large programs love, CEO John Riccitiello taught Spore might one clothing have a dress of its teeny. Am some of tiny activities you want indwelling about the free ninja turtles for the woman reserves an little century describes? Wright: When a clothing identifies based, we am a special background of how we can give it in little students. cbr500r fairing

More optional extras. More comfort. The special equipment for the new RT offers an increased level of comfort for the best motorcycling experience. I can remember the first time I stepped foot, so to speak, in Toni’s build thread. Twincharged, I thought, have I died and gone to horsepower heaven? I, along with everyone else that had the pleasure of observing this beast come to life, was in awe of the idea and the build itself. f4i fairings “Cruel Handjob” is not your run of the mill Streetfighter, in fact, I will venture to say that Toni’s GSXR is the paradigm.

The ECU has been flashed so there is no restrictions on this bike I can show proof that the bike was flashed. Its pretty good on gas I must say since I’ve rode it to VA, NC,SC,MA,BO,CT and the list goes on. When I got it two and a half years ago it had 29,000 miles on it and as you can see I added to this number, harley aftermarket fairing which is now 66,811.

The next lot of fairingsI will be talking about is the new, all the rage matt coloured fairings. These are becoming more and more standard on newer bikes due to advances in paint over the past few years. These fairings look very nice on all bikes, and may even be a way to bring your older bike into the 21st century.

The front brake calipers are a four piston design with lightweight aluminum pistons. Lightweight 17 wheels and radial tires have also been developed for the GSX R with a narrow 5.5 inch rear wheel and 180 size rear tire. Topping off the package is aerodynamic bodywork with large ram air inlets, a narrow headlight assembly and a compact digital instrument cluster. bike fairings Features included: Increased 54.5 degrees maximum leaning angle.

Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark

Igår inleddes huvudförhandlingen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore som vill bygga upp till 700 havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten. Vindkraftparken kan bli Sverige och kanske världens största och projektet bevakas noga av media. wpd var på plats för att följa diskussionerna.

Gårdagens huvudfråga rörde hur vindkraftparken kan samverka med försvaret. Från bolagets sida radade experterna upp sig med å ena sidan en beskrivning av på vilket sätt vindkraftparken påverkade försvarets verksamhet och å andra sidan på vilket sätt det tekniskt och praktiskt går att lösa. Försvaret hävdar att problembeskrivningen och dess lösningar är lösrycka och att det inte går att kombinera vindkraft och försvar med mindre än att försvarets verksamhet kraftigt inskränks.

Idag fortsätter förhandlingarna kring vindkraftparken och dess påverkan på bland annat människor och den marina miljön. Därefter är det upp till Miljödomstolen att fälla ett avgörande om platsen är lämplig för vindkraftsproduktion.

Blekinge Offshore har nämnt att investeringen i vindkraftparken skulle uppgå till 50 miljarder och att projektet skulle ge regionen jobb, tillväxt och nya möjligheter. Tidigare i år gjorde Västra Götalandsregionen tillsammans med näringslivet en samhällsekonomisk beräkning av värdet av havsbaserad vindkraft i Sverige. Studien kom fram till att det med god marginal ger en intäkt till samhället. Studien visar också att en stor del av effekten tillfaller det lokala och regionala i form av samhällsintäkter.

Förutom samhällsintäkter i form av skatter och arbetsgivaravgifter, visar studien att elpriset skulle sjunka med 7-8 öre i ett scenario där 25 TWh ny havsbaserad vindkraft skulle byggas. Det är naturligtvis så att ökar utbudet, minskar priset då allt annat lika. Men som vi tidigare bloggat om har även vindkraften en prispressande effekt i systemet tack vare sina låga rörliga kostnader.

Det är därmed viktigt att lyfta blicken. Sverige är i behov av ny produktionskapacitet och det här är ett storskaligt, förnybart alternativ. Vi behöver tillsammans hitta lösningar att ersätta åldrande kärnkraftsreaktorer. Hittar vi andra och bättre alternativ på sikt kan vi tänka om utan att lämna alltför stora spår efter oss. Vindkraftverken kan plockas ner och materialet återvinnas.

Vi önskar alla inblandade en bra och konstruktiv process och väntar med spänning på beslutet.

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

 

Liten risk för skador av havsbaserad vindkraft på marint liv

De flesta negativa effekterna med havsbaserad vindkraft är små eller går att undvika med enkla medel. Det är slutsatsen i Naturvårdsverkets rapport ”Vindkraftens effekter på marint liv – en syntesrapport” inom ramen för forskningsprogrammet Vindval.

Rapporten går igenom befintlig data och sammanfattar forskningen på området. Exempelvis pekas anläggningsskedet ut som det skede som har mest påverkan på miljön genom att både ljud och sediment sprids. Ett antal åtgärder har identifierats för att minska påverkan som att pålning och muddring inte bör ske när känsliga arter har lekperioder. Vi tycker att det är mycket positivt att aktuell forskning sammanställs och slutsatserna är mycket användbara i vårt fortsatta arbete.

På Vindvals webbplats finns mer information om andra forskningsområden inom vindkraftens miljöpåverkan.