Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för 100% förnybart

Tag Archive for 100% förnybart

Gott om ”energi” i #Almedalen

Så var Almedalsveckan över för det här året och det är dags att summera och reflektera. På det hela taget var det en enorm mängd seminarier som berörde energi och elmarknad och vid flera tillfällen krockade dessvärre intressanta programpunkter.

Jag besökte ett stort antal seminarier och refererade från många av dessa i realtid via twitter. Låt mig ändå på detta vis sammanfatta och dela ett par reflektioner från just energitemat i Almedalen:

  • Det är tydligt att nätverket för 100 % förnybart på kort tid har fått en stor genomslagskraft. På så när som alla seminarier där jag deltog ställdes frågor kring ett scenario med ett 100 % förnybart elsystem och politiker och andra deltagare delade sin syn på en sådan utveckling. Det upplevdes som att de flesta politiska partier i princip inte är emot ett sådant scenario, däremot fanns skiljelinjer framförallt om när och hur en sådan utveckling kan se ut. Det kan ju också vara så, och det nämndes också på många seminarier, att det av ekonomiska skäl helt enkelt inte nyinvesteras i kärnkraft när den nuvarande faller för åldersstrecket. Det är ett scenario som politiker behöver förhålla sig till och vara medvetna om.
  • I en debatt mellan Havsvind’s Göran Dalén och Mikael Odenberg blev det tydligt att det krävs politiska beslut för att Svenska Kraftnät ska kunna göra något specifikt för den havsbaserade vindkraften, och framförallt med tanke på landanslutningarna. Ett dagsaktuellt och intressant perspektiv här är att Svenska Kraftnät redan idag ser som sitt uppdrag att bygga en ny anslutning till Gotland. Detta för att kunna föra över mer vindkraftsel från Gotland till fastlandet. Det är naturligtvis bra och viktigt och ett bra resultat av ett politiskt beslut. Och, skillnaden mellan att bygga denna kabel till Gotland och att erbjuda havsbaserade vindkraftparker möjligheter att ansluta till punkter i havet är inte så stor. Vi har tidigare också bloggat om just detta; att stamnätet borde förlängas ut i havet och därmed finnas tillgängligt för havsbaserad elproduktion oavsett om det är vind-eller vågkraft eller annan havsbaserad energi.
  • Jämtkraft bjöd in till samtal kring ”När elkunden tar över ”och vad det betyder för elkunder och kraftbolag. Seminariet inleddes av dess vd, Anders Ericson där han själv besvarade frågan kring när detta kommer att ske. ”Det har redan skett” sa Anders Ericson och delade ett par exempel. Energimarknaden är under stark utveckling framförallt med tanke på att elkunden kan vara mer och mer aktiv och faktiskt nu själv kan producera, sälja och köpa på elmarknaden. Vidare kommer det att finnas flera alternativ att ta ställning till framöver, både vad gäller små- och storskalig elproduktion och andra tekniska lösningar som gör att framtidens elmarknad kan se mycket annorlunda ut.

För att ge en bredare bild av debatten i Almedalen ger jag nedan förslag på intressanta blogginlägg och klipp från energitemat i Almedalsveckan:

Ihärdiga politiker och opinionsbildare i Almedalen

Ihärdiga politiker och opinionsbildare i Almedalen (Från vänster: Irene Oskarsson,Kd, Kristina Jonäng, C, Kent Persson, V, Lise Nordin (Mp), Ingemar Nilsson (S), Tomas Kåberger, Jonas Gjörler Jakobsson (M) och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Anna-Carin Windahl och Anna Jivén från nätverket för 100% förnybart

Anna-Carin Windahl och Anna Jivén från nätverket för 100% förnybart

Havsvind deltog i lanseringen av nätverket för 100 % förnybart

”Vindkraften kommer definitivt att kunna bidra med storskalig elproduktion” var mitt svar på frågan vad vi kan förvänta oss av vindkraftens bidrag till visionen om en 100 % förnybar framtid.

Det var på kvällen den 3 juli under Almedalsveckan som nätverket lanserades på Briggen Tre Kronor i Visby hamn. Det är bland annat Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace, Svensk Vindkraftförening, Svensk Solenergi, SveBio som tillsammans med andra privata aktörer som gått samman och bildat nätverket. De åttio platserna var fyllda till bredden och evenemangen lyftes upp av Supermiljöbloggen som den dagens ”Almedalstopp”. 

Som en av aktörerna i nätverket har vi i ett första steg beslutat att enas kring en gemensam avsiktsförklaring som går ut på att vi i industrin kan leverera. Det som saknas för att få det att hända är politiska beslut i rätt riktning. På sikt finns en mer långsiktig önskan om att också knyta andra företag och varumärken, och inte bara den förnybara industrin, till visionen att skapa ett hållbart energisystem.

Tomas Kåberger, som en av deltagarna i diskussionen, beskrev det som att ”den förnybara industrins utmaning inte är att elen blir för dyr utan att elen kan bli alldeles för billig om utbudet är för stort”. Som vi tidigare också bloggat om ger den förnybara energin tack vare sina låga rörliga kostnader en prispress i systemet som gynnar alla slutanvändare av el.

Idag skriver också Tomas intressant i Miljöaktuellt om på vilket sätt Asien och framförallt Kina just nu omfamnar utvecklingen av de förnybara energislagen. Vissa förespår en tredje industriell revolution grundad på decentraliserad elproduktion.

Riktningen känns helt naturlig. Vi måste bara ta steget. Tiden är inne.

Se gärna filmen från lanseringen.

Havsvind bloggar på 100% Förnybart

wpd har anslutit sig till nätverket 100% Förnybart som lanseras idag i Almedalen. Jag kommer att delta i en panel vid nätverkets lansering och därför har vi från Havsvind.se bloggat på nätverkets blogg. Läs gärna nätverkets avsiktförklaring och följ utvecklingen.