Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för ABB

Tag Archive for ABB

Havsbaserad vindkraft i Sverige väcker stort internationellt intresse

Förra veckan genomfördes Windforce Baltic – den första av tre internationella konferenser på temat ”Havsbaserad vindkraft i Östersjön”. Ett hundratal nyckelpersoner från en mängd företag, organisationer och akademi samlades i Stockholm för att diskutera möjligheter och gemensamma utmaningar. Aktörer såsom Siemens, ABB, SKF, PEAB, DNV Kema, Vattenfall, Chalmers, Energimyndigheten (BASREC), Svenska Kraftnät, Näringsdepartementet, företrädare för regioner och många fler fanns på plats.

Problembeskrivningen, ur ett svenskt perspektiv, gjordes tydlig via Bo Diczfalusy som tidigare jobbade vid IEA och idag jobbar på Näringsdepartementet; oavsett vad vi tycker om den svenska kärnkraften så börjar den bli gammal. Vilken teknik tar vid? Kanske kan Östersjö-baserad vindkraft ge ett bra bidrag?

Konferensen landade i en viktig slutsats: Havsbaserad vindkraft i Östersjön kan göras betydligt billigare än med nuvarande Nordsjö-teknik. Av stor vikt är att det inte bara är de aktörer som finns i Östersjön som driver tesen utan att den även bekräftas av de aktörer som idag driver teknikutveckling i Nordsjön. Slutsatsen utgår ifrån de fysiska förhållanden som råder i Östersjön:

  • Vi kan använda oss av enklare vindkraftverk eftersom korrosion och påfrestningarna är mindre.
  • Vi kan använda enklare installationskoncept som inte behöver klara lika tuffa förhållanden.
  • Drift och underhåll kommer att vara betydligt billigare då parkerna kommer att vara mer lättillgängliga. Detta eftersom vi når vindkraftverken enklare och oftare och parkerna ligger närmare land med kortare transporter som följd.

Vi ser framemot att påvisa, inte bara med ord, utan också i praktiken att detta stämmer och vi hoppas att Sverige tar första initiativet!

Panel diskussion kring innanhavets möjligheter

Panel diskussion kring innanhavets möjligheter

 

Norra Europa – navet för den havsbaserade vindkraften

Just nu hålls en av de största havsbaserade vindkraftskonferenserna i Bremen, Tyskland – Windforce 2012. Konferensen, med tillhörande utställning, befäster ett faktum: Norra Europa är fortfarande navet för den havsbaserade vindkraften. Tysklands enorma satsning på havsbaserad vindkraft placerar de i första ledet i utvecklingen.

Vi befann oss två dagar på konferensen för att känna in läget. Den frågan som diskuterades mest var lagen om att nätbolagen ansvarar att ansluta de havsbaserade vindkraftparken enligt villkor uppsatta av den tyska regeringen. De tyska projekten hamnar längre och längre ut från kusten och kraven på de inblandade nätaktörerna är stora. Enligt nuvarande lag åläggs den lokale nätägaren att på, relativt kort tid, genomföra enorma investeringar i anslutningarna. Detta har dessvärre lett till en del förseningar i projekten. Myndigheterna tittar nu på olika lösningar för att underlätta för nätägarna att genomföra investeringarna och det brådskar för det är många projekt som finansiellt är beroende av att näten kommer på plats.

ABB är med på många av projekten och man kan konstatera att den framsynta satsningen på ny likströmsöverföring (HVDC-light) nu ger frukt. Ett konkret exempel, bland flera, är utbyggnaden av konverteringsplattformen ”DolWin” som också ger mycket sysselsättning i Karlskrona. Plattformen är en jättelik struktur med helikopterplatta som ska se till att elen samlas ihop från ett par vindkraftparker för att sedan transporteras till land.

Även andra svenska företag är framgångsrika; vi fick möjlighet att diskutera med MTT (Marin Mätteknik) som är ett av de ledande företagen som jobbar med botteninventeringar och Roxtec som är ledande inom en liten men viktig nisch; kabeltätningar.

Vi lämnade konferensen med ett samlat intryck: svensk industri, med sitt höga tekniska kunnande, borde kunna ha haft en än större närvaro i branschen. En satsning på offshore i Sverige skulle ge svenska företag en plattform för att ta en större del av kakan, både nationellt och internationellt och skapa många nya möjligheter för svenska företag!

En plattform för att konvertera elen från havsbaserade vindkraftparker innan den skickas in mot land i Tysklan

DolWin - Photo: ABB/ Aibel

 

 

 

 

 

Havsbaserad vindkraft ger Sverige 300 nya jobb

Det är ABBs kabelfabrik i Karlskrona som beräknar nyanställa 300 personer, främst tjänstemän, fram till 2015. ABB planerar att fördubbla fabrikens kapacitet tack vare den havsbaserade vindkraftens expansion i Tyskland, England och Danmark.

ABB levererar kablar till de enorma infrastruktursatsningar som nu görs i många länder för att driva fram utvecklingen av förnybar energi och framförallt havsbaserad vindkraft. Kablarna utgör en stor del av investeringen och är dessutom helt avgörande för de havsbaserade vindkraftparkernas möjlighet att leverera in strömmen till land.

Samtidigt som ABB presenterar dessa siffror hålls “Global Offshore Wind Conference” i England. Se gärna filmen som beskriver kort hur England har gått från två havsbaserade vindkraftverk 2002 till över 1200 havsbaserade vindkraftverk under byggnation och i drift 2012.