Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Blekinge Offshore

Tag Archive for Blekinge Offshore

Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark

Igår inleddes huvudförhandlingen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore som vill bygga upp till 700 havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten. Vindkraftparken kan bli Sverige och kanske världens största och projektet bevakas noga av media. wpd var på plats för att följa diskussionerna.

Gårdagens huvudfråga rörde hur vindkraftparken kan samverka med försvaret. Från bolagets sida radade experterna upp sig med å ena sidan en beskrivning av på vilket sätt vindkraftparken påverkade försvarets verksamhet och å andra sidan på vilket sätt det tekniskt och praktiskt går att lösa. Försvaret hävdar att problembeskrivningen och dess lösningar är lösrycka och att det inte går att kombinera vindkraft och försvar med mindre än att försvarets verksamhet kraftigt inskränks.

Idag fortsätter förhandlingarna kring vindkraftparken och dess påverkan på bland annat människor och den marina miljön. Därefter är det upp till Miljödomstolen att fälla ett avgörande om platsen är lämplig för vindkraftsproduktion.

Blekinge Offshore har nämnt att investeringen i vindkraftparken skulle uppgå till 50 miljarder och att projektet skulle ge regionen jobb, tillväxt och nya möjligheter. Tidigare i år gjorde Västra Götalandsregionen tillsammans med näringslivet en samhällsekonomisk beräkning av värdet av havsbaserad vindkraft i Sverige. Studien kom fram till att det med god marginal ger en intäkt till samhället. Studien visar också att en stor del av effekten tillfaller det lokala och regionala i form av samhällsintäkter.

Förutom samhällsintäkter i form av skatter och arbetsgivaravgifter, visar studien att elpriset skulle sjunka med 7-8 öre i ett scenario där 25 TWh ny havsbaserad vindkraft skulle byggas. Det är naturligtvis så att ökar utbudet, minskar priset då allt annat lika. Men som vi tidigare bloggat om har även vindkraften en prispressande effekt i systemet tack vare sina låga rörliga kostnader.

Det är därmed viktigt att lyfta blicken. Sverige är i behov av ny produktionskapacitet och det här är ett storskaligt, förnybart alternativ. Vi behöver tillsammans hitta lösningar att ersätta åldrande kärnkraftsreaktorer. Hittar vi andra och bättre alternativ på sikt kan vi tänka om utan att lämna alltför stora spår efter oss. Vindkraftverken kan plockas ner och materialet återvinnas.

Vi önskar alla inblandade en bra och konstruktiv process och väntar med spänning på beslutet.

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

 

Nytt om havsbaserad vindkraft – vecka 14

Veckans nyhetsflöde om havsbaserad vindkraft har dominerats av USA som tar tydliga steg att förverkliga sin offshore potential. Vidare har Energimyndigheten till regeringen gett sin syn på forskningsprioriteringar inför 2011-2016 och Blekinge Offshore har specificerat den summa som kommer gå tillbaka till länet vid en vindkraftssatsning.

USA vill satsa på havsbaserad vindkraft

Obama har tydligt uttalat vikten av att USA försörjs till en större del av inhemsk energi. Den senaste veckan har det tydliggjorts mer konkret vad USA vill göra och då bland annat satsa på innanhavsbaserad vindkraft i de stora sjöarna.

Underlag inför kommande beslut om forskning och innovation på energiområdet till regeringen

Regeringen gav i november 2011 uppdrag till Energimyndigheten att ta fram ett underlag med förslag om fortsatta insatser kring forskning och innovation på energiområdet under perioden fram till och med 2016. Energimyndigheten föreslår fortsatta satsningar på marknadsintroduktion av vindkraft. ”Demonstrationsinsatser inom styrkeområdena kallt klimat, skog och innanhav är viktiga för att verifiera ny teknik och nya metoder och kommer därför att prioroteras under perioden”.

Blekinge Offshore kommer ge 50 miljoner till länet årligen

Blekinge Offshore har meddelat att de är beredda att ge 50 miljoner kronor årligen till länet vid en vindkraftssatning i Hanöbukten.

Veckans blogginlägg på havsvind.nu

Vid Chalmers konferens Electricity for tomorrow diskuterades energilösningar under två dagar och konceptet “Innanhavsteknik” presenterades. I veckans blogginlägg ger Göran Dalén sina reflektioner från konferensen.

Nytt om havsbaserad vindkraft är en veckovis sammanfattning av svenska och internationella nyheter om havsbaserad vindkraft från bloggen havsvind.nu. Bloggen drivs av wpd Offshore Stockholm.

Prenumerera via mail på Nytt om havsbaserad vindkraft (vi använder inte din mailadress i något annat syfte)

Loading...Loading...