Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Butendiek

Tag Archive for Butendiek

Regeringen på plats när den havsbaserade vindkraftsindustrin samlas i Frankfurt

Imorgon samlas den havsbaserade vindkraftsindustrin på konferensen ”EWEA Offshore Wind 2013” i Frankfurt.

Det är många frågor som är högaktuella för årets upplaga. Delvis kommer det handla om vägen framåt för Tyskland där den politiska debatten nu kretsar kring hur finansiera utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Detta samtidigt som beslutet att avveckla kärnkraften till 2022 står fast.

Ett annat högaktuellt tema är naturligtvis diskussionerna på EU nivå där EU just nu diskuterar målen till 2030. Ska 2030-målen innefatta mål för utbyggnaden av förnybart eller ska det bara finnas ett utsläppsminskningsmål?

Samtidigt som det finns politiska osäkerheter framåt går många av projekten i Nordsjön på högvarv där flertalet byggen förbereds och genomförs just nu. Ett av dessa är wpd’s projekt Butendiek där byggstart är planerad till tidigt 2014.

Vad som är extra spännande ur ett svenskt perspektiv är att Näringsdepartementets statssekreterare Daniel Johansson deltar i konferensens öppningssession. Den svenska vindbranschen är naturligtvis nyfiken på vad den svenska regeringen vill lyfta under konferensen, framförallt vad gäller de specifika möjligheterna i Östersjön.

Havsvind har uppvaktat departementet och berättat om de konkreta möjligheter som finns framförallt i Östersjön. yamaha fairings,Vi har lyft idéerna kring en gemensam infrastruktur där ett sätt skulle vara att förlänga stamnätet ut i havet. Detta skulle också kunna kombineras med anslutningar till andra länder för att på så sätt skapa större och mer välfungerande marknader.

Under konferensen kommer specifika seminarier hållas kring nya marknader och där utmärker sig Östersjön särskilt. Havsvind deltar via Göran Dalén och Charlotte Bergqvist, som ordförande respektive talare i seminariet med titeln ”The next boom –  new market possibilities in Europe”. Seminariet sker dag 2, den 20 november kl 9.

Vi ser framemot konferensen och vi hoppas bidra till att ytterligare öka intresset för Sverige och Östersjön som en spännande framtidsmarknad för havsbaserad vindkraft! Kawasaki Fairings

Följ gärna konferensen på twitter #EWEAOFFSHORE2013

Havsvind återkommer med rapport!

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1 under konstruktion

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1 under konstruktion

wpd säkrar finansieringen för sitt havsbaserade vindkraftsprojekt “Butendiek” i tyska Nordsjön

Idag når wpd Offshore en viktig milstolpe!

Vi, tillsammans med en rad investerare och banker, har nu säkrat en investering på 1,3 miljarder euro (motsvarande ca 11 miljarder kronor) för det tyska havsbaserade vindkraftsprojektet ”Butendiek”.

wpd har under en längre tid arbetat med att realisera projektet och få till en grupp investerare som tillsammans med wpd ska äga vindkraftsparken. Byggnationen av Butendiek kommer att påbörjas 2014.

Projektet är det tredje havsbaserade vindkraftsprojektetet där wpd har förhandlat fram alla leverantörsavtal och är också den andra vindkraftsparken där wpd ansvarar för byggnationen. Det är dock första gången som wpd inte bara leder byggnationen utan också kommer att sköta den tekniska och kommersiella förvaltningen under driftsfasen.

Projektet ligger oss i Sverige extra nära då många av våra kollegor på Stockholmskontoret ingår i projektgruppen. Erfarenheter och kunskap från detta projekt kommer vara mycket värdefulla när vi senare kommer bygga våra svenska havsbaserade vindkraftprojekt, baserade på innanhavsteknik och därmed anpassade för svenska förhållanden.

Vad detta tydligt visar är att ett stadigt, tydligt och långsiktigt regelverk öppnar marknaden för fler än de traditonella kraftproducenterna. Här kommer wpd att äga vindkraftparken tillsammans med bland andra danska pensionsfonder och Siemens. Det visar också att det driver utveckling i form av vindkraftverk och teknik som klarar den tuffa miljön i Nordsjön.

För eventuellt intresserad press passar jag på att hänvisa till vår VD Göran Dalén.

Nedan lite korta fakta om vindkraftparken:

  • 80 vindkraftverk totalt 288 MW
  • Beläget i tyska Nordsjön, cirka 32 km väst om ön Sylt
  • Grunt vattendjup (19-22 meter) och gynnsamma bottenförhållanden
  • Beprövad teknik via Siemens (Siemens SWT 3,6-120 turbiner),
  • Driftsättning: successiv driftsättning med början hösten 2014, slutfört i juni 2015
  • Energiproduktion: ca 1.290 GWh per år, motsvarande hushållsel för ca 370.000 hushåll.
  • Investeringssumma 1,3 miljarder euro (ca 11 miljarder kronor)
Lokalisering av den havsbaserade vindkraftparken Butendiek

Lokalisering av den havsbaserade vindkraftparken Butendiek