Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för chalmers

Tag Archive for chalmers

Havsvinds årskrönika 2013 – Året som gick!

Det är dags att summera året som har gått. Det har varit ett intensivt år med ett par händelser som är särskilt värda att uppmärksammas.

I februari anordnades en intressant konferens i Stockholm på temat ”Havsbaserad vindkraft i Östersjön” som lockade över 100 deltagare. I fokus var framförallt hur Östersjöns gynnsamma förhållanden kan möjliggöra en utveckling där vi sänker kostnaderna. På plats fanns entreprenörer från Östersjöländerna men också de etablerade teknikleverantörerna inom havsbaserad vindkraft som ser Östersjön som en intressant framtida nischmarknad. Den svenska utvecklingen är beroende av att locka med sig erfarna aktörer för att få dessa att studera våra förhållanden och komma med idéer på kostnadseffektiva lösningar.  Konferensen skapade en verklig ”market-push” som vi bedömer är avgörande för utvecklingen i Östersjön.

Under våren arrangerade Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Johan Hultberg (M) ett spännande seminarie i riksdagen med temat “Havsbaserad vindkraft – en del av framtidens energisystem.” Diskussionen handlade framförallt om hur den havsbaserade vindkraften kan anslutas vilket är en nyckelfråga för utvecklingen framåt.

Almedalen var som vanligt ett viktigt tillfälle att diskutera möjligheten med havsbaserad vindkraft i olika forum. Havsvind deltog i en debatt med Svenska Kraftnät kring idén att förlänga stamnätet ut i havet. Under året har politiker från olika partier lyft denna fråga som en möjlig väg framåt för att få igång de mest kustnära, kostnadseffektiva projekten. En dialog med Svenska Kraftnät har visat att det däremot krävs specifika politiska beslut för att denna utveckling ska ske.

I september invigde EON sin havsbaserade vindkraftpark utanför Öland, ett projekt baserad på incitament via elcertifikatsystemet. Det är en god bekräftelse på att vi har unika förutsättningar att bygga den havsbaserade vindkraften billigare än på andra platser. Aldrig förr har ett havsbaserat projekt byggts inom samma stödsystem som landbaserad vindkraft.

Under hösten släpptes rapporten ”Färdplan för havsbaserad vindkraft” som skrivits av Fredrik Dolff, Ecoplan och Staffan Jacobsson, professor på Chalmers. Rapporten ger en bra beskrivning till möjligheter och utmaningar och vilka beslut som behövs framåt.

I november inledningstalade Näringsdepartementets statssekreterare, Daniel Johansson, på den internationella havsbaserade konferensen i Frankfurt. En diskussion kring de viktiga 2030-målen följde hans anförande.

På wpd har vi under året i oförminskad takt arbetat vidare med innanhavsteknik till vårt projekt Storgrundet och ytterligare verifierat vår projektmodell kring teknikval, logistik- och installationskoncept samt drift och underhåll. Bland annat har vi lyckats få ett flertal turbinleverantörer att bekräfta att s.k. klass II turbiner kan användas även i havet. Detta är ett stort steg framåt som optimerar projektet och ger bättre kostnadseffektivitet.

Vi hoppas att ni som läser bloggen är nöjda med dess innehåll och vi tar naturligtvis gärna emot önskemål om teman inför 2014. Havsvind ser framemot 2014 med spänning med både ett antal val men också ett par viktiga inriktningsbeslut på EU-nivå såsom 2030-målen.

Vi önskar alla en energigivande jul och ett gott nytt år!    

Horns Rev (Credit: © Elsam A-S 640)

Horns Rev (Credit: © Elsam A-S 640)

 

Havsbaserad vindkraft i Sverige väcker stort internationellt intresse

Förra veckan genomfördes Windforce Baltic – den första av tre internationella konferenser på temat ”Havsbaserad vindkraft i Östersjön”. Ett hundratal nyckelpersoner från en mängd företag, organisationer och akademi samlades i Stockholm för att diskutera möjligheter och gemensamma utmaningar. Aktörer såsom Siemens, ABB, SKF, PEAB, DNV Kema, Vattenfall, Chalmers, Energimyndigheten (BASREC), Svenska Kraftnät, Näringsdepartementet, företrädare för regioner och många fler fanns på plats.

Problembeskrivningen, ur ett svenskt perspektiv, gjordes tydlig via Bo Diczfalusy som tidigare jobbade vid IEA och idag jobbar på Näringsdepartementet; oavsett vad vi tycker om den svenska kärnkraften så börjar den bli gammal. Vilken teknik tar vid? Kanske kan Östersjö-baserad vindkraft ge ett bra bidrag?

Konferensen landade i en viktig slutsats: Havsbaserad vindkraft i Östersjön kan göras betydligt billigare än med nuvarande Nordsjö-teknik. Av stor vikt är att det inte bara är de aktörer som finns i Östersjön som driver tesen utan att den även bekräftas av de aktörer som idag driver teknikutveckling i Nordsjön. Slutsatsen utgår ifrån de fysiska förhållanden som råder i Östersjön:

  • Vi kan använda oss av enklare vindkraftverk eftersom korrosion och påfrestningarna är mindre.
  • Vi kan använda enklare installationskoncept som inte behöver klara lika tuffa förhållanden.
  • Drift och underhåll kommer att vara betydligt billigare då parkerna kommer att vara mer lättillgängliga. Detta eftersom vi når vindkraftverken enklare och oftare och parkerna ligger närmare land med kortare transporter som följd.

Vi ser framemot att påvisa, inte bara med ord, utan också i praktiken att detta stämmer och vi hoppas att Sverige tar första initiativet!

Panel diskussion kring innanhavets möjligheter

Panel diskussion kring innanhavets möjligheter

 

Havsvind debatterar i Ny Teknik: Det räcker inte att bara forska om energi

Igår debatterade Havsvind tillsammans med företrädare för Chalmers, Svenskt Vindkraftstekniskt centrum samt Ocean Energy center i Ny Teknik om regeringens satsning på energiforskning. Våra med-debattörer och vi tycker att regeringens och Anna-Karin Hatts satsning på energiforskning är välkommen men vi saknar en strategi för att försäkra oss om att de lösningar som utvecklas kan tas om hand, introduceras på marknaden och ge energi, jobb och exportintäkter.

Vi har tidigare bloggat om just gapet som uppstår mellan forskning av exempelvis nya förnybara energislag och elcertifikatsystemet. Elcertifikatsystemet är konstruerat så att de billigaste förnybara energislagen byggs ut först. Många lovande tekniker, däribland havsbaserad vindkraft i innanhavet, går därmed inte att förverkliga inom ramen för elcertifikatsystemet. Ytterligare något incitament behövs för att denna och andra tekniker ska kunna kommersialiseras, dess kostnader reduceras och senare kunna konkurrera med mer mogna tekniker.

Ett bra exempel är när vindkraften i början av 2000-talet tilldelades en särskild miljöbonus utöver ersättningen för elcertifikaten. Stödet var tidsbegränsat och inom ett par år kunde detta teknikspecifika stöd fasas ut. Resultatet är ju idag att den landbaserade vindkraften är en av de mest konkurrenskraftiga av de förnybara energislagen.

En risk med svensk energiforskning är att den forskning som sker i Sverige, i enlighet med regeringens satsning, inte kommersialiseras i Sverige utan istället exporteras till ett land där förutsättningar för kommersialisering finns. Resultatet blir då att det samhällsekonomiska värdet i form av tillväxt och arbetstillfällen tillfaller ett annat land, trots att Sverige hade möjligheten att själv dra nytta av sin investering i energiforskning.

Specifikt för den havsbaserade vindkraften vill vi se att stamnätet förlängs ut i havet. Denna förändring innebär att de mest kostnadseffektiva projekten kan byggas inom ramen för elcertifikatsystemet.

Havsbaserad vindkraft