Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för elpris

Tag Archive for elpris

Vindkraftens kostnader – elräkningen mår gott av mer vindkraft

Vindkraftens kostnader har under hösten debatterats ihärdigt i media (SvD, Ny Teknik) och på bloggar (Ekologistas, Supermiljöbloggen). I slutet på förra veckan vidgades också perspektiven när EU i en ny färdplan mot 2050 presenterade att det inte kostar något extra att ställa om till förnybar energi.

På denna blogg har jag tidigare skrivit om varför vindkraften ger ett lägre elpris. Det handlar både om den prognos som finns om elprisets utveckling och hur vindkraften (eller alla energislag med låga rörliga kostnader) pressar elpriset på marknaden. Om vi höjer ambitionsnivån i certifikatsystemet med exempelvis 15 TWh minskar prisökningen på el med 50% fram till 2035.

Varför måste vi då satsa ytterligare?

Jo, Sveriges elkonsumenter drar idag stor nytta av de enorma satsningar på kraftproduktion som svenska staten genomförde under andra halvan av 1900-talet. Tack vare dessa satsningar har vi idag tillgång till billig el. För att också i framtiden säkra tillgången på kostnadseffektiv el bör vi satsa ytterligare. Det finns en enorm potential i den havsbaserade vindkraften och projekten har mycket enklare att få acceptans hos närboende. Sveriges unika förutsättningar med lång kuststräcka och grunda vatten ger oss möjligheten att ta tillvara vindresursen utmed kusterna på ett bra sätt. Alldeles nyligen släpptes en rapport från den Europeiska vindkraftsorganisationen som menar att den 80% av Europas elbehov kan täckas av vindkraft år 2030. Den och andra bedömningar visar att potentialen är enorm och vi i Sverige har bra förutsättningar. Då kan vi säkra att möjligheten finns också då behovet blir som störst – nämligen när alla våra gamla produktionsanläggningar ska ersättas.

Havsbaserad vindkraft i Baltic 1

Stormen sänkte elpriset – realtidsekonomi för vindkraften

Svensk vindkraft står för en allt större del av svensk elproduktion. Under de senaste 18 månaderna har produktionen fördubblats. I dagarna debatteras vindkraftens kostnader och konsekvenser för elpriset. Vi har i tidigare blogginlägg beskrivit detta utifrån hur vindkraften pressar elpriset.

Nu har vi också kunnat bevittna i realtid hur elmarknaden påverkas när energi-innehållet i vinden är stort. Den sista tidens stormar som dragit in över Sverige har gett god produktion från Sveriges vindkraftverk. Branschorganisationen Svensk Vindenergi presenterade resultatet av förra veckans storm där vindkraften producerade totalt 268 gigawattimmar, en siffra motsvarande produktionen i 2 kärnkraftsreaktorer.

Vad hände då med elpriset i Sverige under förra veckans storm? Det sjönk. Mellan vecka 46 och 48 sjönk det så kallade spot-veckopriset på el i södra Sverige från 53 öre/kwh till 37 öre/kwh.

Sambandet mellan god vind och ett pressat elpris har också studerats bland annat i Danmark. Enligt uppgifter från Risø-laboratoriet vid Danmarks Tekniska Universitet framgår att elpriset vid de tidpunkter då det blåser mycket kan påverkas med så mycket som 30-40 %. Detta illustreras i figuren nedan.

Figur som visar sambandet mellan god tillgång till vind och elpris

Samband mellan tillgång på vind och elpris i Danmark

Figuren visar två olika scenarier, ett med god vind och ett med ingen vind. Graferna visar hur god vind ger ett lägre elpris, och det motsatta när det inte blåser. Korrelationen mellan inmatad effekt och elpris är alltså tydlig.