Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för England

Tag Archive for England

Havsbaserad vindkraft och säkra elleveranser

I interpellationsdebatten idag om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk så nämnde Peter Norman(M) att havsbaserade vindkraftverk inte har ”leverarat den säkra elleverans som man först trott”.

Vi ställer oss lite frågande till denna slutsats, den högre genomsnittliga vinden till havs innebär hög kapacitetsfaktor, ca 40% eller 3500 timmar, där de bästa vindkraftsparkerna levererar över 50% fullasttimmar. I jämförelse levererar landbaserad vindkraft brukligt något mindre än 30%, eller 2500 timmar.

Till den höga andelen fullastimmar skall ställas de i Östersjön fördelaktiga våg och strömningsförhållandena som skapar möjlighet för oerhört goda förutsättningar för god tillgänglighet vid service och underhåll. Ett sådant exempel är Lillgrund som ligger över 98% i tillgänglighet. Det betyder att vindkraftparken är redo att producera 98% av årets timmar. Östersjöns unika möjligheter med hög genomsnittsvind och goda förutsättningar för innanhavsteknik demonstreras i projektet Storgrundet, där havsbaserad vindkraft kan leverara en stabil och kostnadseffektiv elproduktion.

Om Peter Norman syftar på mängden installerad effekt ska man veta att den havsbaserade vindkraften byggs ut kraftigt, framförallt i länder som Tyskland och Storbritanien. Vid årsskiftet 2012-2013 var 5GW installerat i Europa, med 4,5GW under konstruktion och ytterligare 18,4GW tillståndsgivet. Den havsbaserade vindkraften kommer i absolut stå för säkra elleveranser till Europa.

Jag hoppas Peter Norman inspireras av sina partikollegor och börjar se potentialen för havsbaserad vindkraft i Sverige, där den i allra högsta grad kan leverera säkra elleveranser.

Alpha Ventus

Alpha Ventus – Bild från EWE AG

 

Havsbaserad vindkraft – ett storskaligt, förnybart alternativ

På första sidan av DN finner jag rubriken: Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad. När jag läser vidare ser jag att det handlar om Svenska Kraftnäts ”Perspektivplan 2025” som nu är ute på remiss. I planen bedömer Svenska Kraftnät att nätförstärkning inte är möjlig på de platser där nuvarande reaktorer idag finns. Detta är undantaget Ringhals vilket är den plats där det enklast kan göras nätförstärkningar. Det betyder sannolikt att antagandet om att kärnkraften kan förnyas på befintliga platser behöver omprövas.

Det börjar bli dags att på allvar diskutera alternativen för den framtida energiförsörjningen. Oavsett vad man tycker om kärnkraft, så verkar hindren för ny kärnkraft idag så stora att vi inte bara kan blunda och hoppas att frågan löser sig. Kärnkraft är idag inte den enda framtida energilösningen. Jag har förståelse för att så var fallet på 1960- och 70-talet och kan förstå att reaktorerna byggdes eftersom alternativen inte var reella. Det är annat nu. Teknikutvecklingen har gått oerhört snabbt framåt och kartan 2012 ser annorlunda ut. Bland annat har det visat sig att ny kärnkraft blir dyrare medan de förnybara alternativen blir stadigt billigare.

Tyskland genomför just nu en total omställning av sitt energisystem den sk Energiwende. 2050 ska 80% av Tysklands energi vara förnybar med en enorm industri-politisk satsning som följd.

I England förs en kvalificerad diskussion på många håll kring ny kärnkraft eller havsbaserad vindkraft och där allt tyder på att den havsbaserade vindkraften går vinnande ur analysen. England är idag ett av de länder där mest havsbaserad vindkraft byggs.

Sverige har dessutom unika förutsättningar. Framförallt Östersjön lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft med så kallad innanhavsteknik, ett tekniskt koncept som wpd arbetat fram. Det visar sig att den havsbaserade vindkraften i ”innanhavet” kan byggas betydligt billigare än vad som idag byggs i ex England och Tyskland. Något som både media och aktörer i dessa länder börjar få upp ögonen för.

Den havsbaserade vindkraften kan bidra med storskalig, förnybar el och kan snabbt föras in i systemet. Det finns idag 8 TWh tillståndsgiven havsbaserad vindkraft i Sverige och ytterligare ca 20 TWh är under tillståndsprövning. Potentialen är långt mycket större. Vindkraften, med låga rörliga kostnader, hjälper också till att pressa elpriset på ett sätt som inte kol- eller kärnkraft med behov av transporter, process och avfall ger.

Vi ser framemot att kunna lyfta fram den havsbaserade vindkraftens möjligheter i den kommande debatten!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1

Nytt om havsbaserad vindkraft – vecka 24

Veckan har dominerats av ett par intressanta rapporter som har publicerats, både vad gäller hur många jobb som havsbaserad vindkraft kan skapa och hur kostnaderna kan minska betydligt efter 2020. Kina satsar nu också på havsbaserad vindkraft.

Havsbaserad vindkraft förväntas skapa 215,000 jobb i England

Havsbaserad vindkraft kan skapa många jobb i England och i studien presenteras möjligheterna.

Kostnaden för offshore wind kommer att minska med 1/3 efter 2020

Kostnadsreduktion är en överlevnadsfråga för den havsbaserade vindkraften och Crown Estate i England har prognosticerat att kostnaderna kommer att gå ner med 1/3 efter 2020.

Kina storsatsar på havsbaserad vindkraft

Hebei provinsen i Kina har annonserat att man vill bygga 5,6 GW havsbaserad vindkraft fördelat på två större projekt. Projekten förväntas vara i drift senast 2020. Samtidigt förbereder sig de större tillverkarna av vindkraftverk att bygga större för att matcha den havsbaserade vindkraftens behov.

Veckans blogginlägg på havsvind.nu

ABB i Karlskrona vill fördubbla sin kapacitet och beräknar nyanställa 300 personer. Detta till följd av den stora efterfrågan på framförallt sjökablar till den havsbaserade vindkraften.

Nytt om havsbaserad vindkraft är en veckovis sammanfattning av svenska och internationella nyheter om havsbaserad vindkraft från bloggen havsvind.nu. Bloggen drivs av wpd Offshore Stockholm.

Prenumerera via mail på Nytt om havsbaserad vindkraft (vi använder inte din mailadress i något annat syfte)

Loading...Loading...


 

Kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft

Att bygga vindkraft till havs kommer alltid vara dyrare än på land. Men produktionen är i gengäld högre tack vare stark och jämn vind. Bedömningen har varit, och är fortfarande, att havsbaserad vindkraft på sikt kan producera el till samma kostnad som på land.

Bilden nedan illustrerar vad olika projekt har kostat, när och var dessa har byggts.

Kostnadsutveckling havsbaserad vindkraft

Kostnadsutveckling havsbaserad vindkraft

Det finns en tydlig trend i att kostnaderna har ökat de senaste åren mycket beroende på Nordsjöns tuffa förhållanden, ökande avstånd till land tillsammans med ökade krav på tillgänglighet och säkerhet. Bedömningen är dock att ett trendbrott kommer att ske. Detta tack vare att fler aktörer kommer in på marknaden samt att tekniken mognar med lägre kostnader som följd.

I England pågår arbete hos Crown Estate med att hitta nya drivkrafter som ska sänka kostnaden och mål är uppsatta att nå en reduktion på 30 % jämfört med dagens kostnader. Större vindkraftverk med rotorer anpassade till rådande förutsättningar kommer också pressa priset per producerad kilowattimme.

Kostnadsutvecklingen i bilden kommer med stor sannolikhet plana ut och enligt vissa beömmare även sjunka på 5 års sikt.

Allt tyder på att den så kallade innanhavstekniken kommer att kunna ta oss tillbaka till nivåer i paritet med de tidiga projekten och att Östersjön har särskilt goda förhållanden för denna utveckling.