Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Eolus

Tag Archive for Eolus

Till regeringen: Sätt ambitiösa energi– och klimatmål till 2030!

Idag har 13 företag inklusive IKEA, Alstom, Volkswagen, Stena Renewable, Newsec, Eolus, Wallenstam, Polarbröd, Vestas, O2, Envac, Arise och wpd i ett brev uppmanat regeringen att sätta upp ambitiösa energi– och klimatmål till 2030.

Uppmaningen som idag skickats till regeringen och sprids via pressmeddelanden, bloggar och sociala medier innefattar önskemål om:

  • Ett bindande mål om att minska utsläppen av växthusgaser
  • Ett bindande mål om att öka andelen förnybar energi
  • Ett bindande mål om energieffektivisering

Som vi tidigare flertalet gånger bloggat om på Havsvind kräver energi- och klimatinvesteringar långa investeringshorisonter och dessa är ofta beroende av ett förutsägbart och tydligt ramverk. I detta sammanhang är 2030 redan här.cheap motorcycle fairings

Nedan finns ett axplock av blogginlägg som relaterar till denna fråga:

Vi ser att möjligheterna till att skapa en kostnadseffektiv och hållbar energiproduktion börjar i teknikoptimism och att fortsatta satsningar även fortsatt kommer ge goda resultat!Suzuki Fairings

Havsbaserad vindkraft installeras i vindkraftparken Baltic 1 utanför Tysklalnd

Installationsfartyg vid vindkraftparken Baltic 1 utanför Tyskland

Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark

Igår inleddes huvudförhandlingen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore som vill bygga upp till 700 havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten. Vindkraftparken kan bli Sverige och kanske världens största och projektet bevakas noga av media. wpd var på plats för att följa diskussionerna.

Gårdagens huvudfråga rörde hur vindkraftparken kan samverka med försvaret. Från bolagets sida radade experterna upp sig med å ena sidan en beskrivning av på vilket sätt vindkraftparken påverkade försvarets verksamhet och å andra sidan på vilket sätt det tekniskt och praktiskt går att lösa. Försvaret hävdar att problembeskrivningen och dess lösningar är lösrycka och att det inte går att kombinera vindkraft och försvar med mindre än att försvarets verksamhet kraftigt inskränks.

Idag fortsätter förhandlingarna kring vindkraftparken och dess påverkan på bland annat människor och den marina miljön. Därefter är det upp till Miljödomstolen att fälla ett avgörande om platsen är lämplig för vindkraftsproduktion.

Blekinge Offshore har nämnt att investeringen i vindkraftparken skulle uppgå till 50 miljarder och att projektet skulle ge regionen jobb, tillväxt och nya möjligheter. Tidigare i år gjorde Västra Götalandsregionen tillsammans med näringslivet en samhällsekonomisk beräkning av värdet av havsbaserad vindkraft i Sverige. Studien kom fram till att det med god marginal ger en intäkt till samhället. Studien visar också att en stor del av effekten tillfaller det lokala och regionala i form av samhällsintäkter.

Förutom samhällsintäkter i form av skatter och arbetsgivaravgifter, visar studien att elpriset skulle sjunka med 7-8 öre i ett scenario där 25 TWh ny havsbaserad vindkraft skulle byggas. Det är naturligtvis så att ökar utbudet, minskar priset då allt annat lika. Men som vi tidigare bloggat om har även vindkraften en prispressande effekt i systemet tack vare sina låga rörliga kostnader.

Det är därmed viktigt att lyfta blicken. Sverige är i behov av ny produktionskapacitet och det här är ett storskaligt, förnybart alternativ. Vi behöver tillsammans hitta lösningar att ersätta åldrande kärnkraftsreaktorer. Hittar vi andra och bättre alternativ på sikt kan vi tänka om utan att lämna alltför stora spår efter oss. Vindkraftverken kan plockas ner och materialet återvinnas.

Vi önskar alla inblandade en bra och konstruktiv process och väntar med spänning på beslutet.

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore