Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för EU

Tag Archive for EU

Till regeringen: Sätt ambitiösa energi– och klimatmål till 2030!

Idag har 13 företag inklusive IKEA, Alstom, Volkswagen, Stena Renewable, Newsec, Eolus, Wallenstam, Polarbröd, Vestas, O2, Envac, Arise och wpd i ett brev uppmanat regeringen att sätta upp ambitiösa energi– och klimatmål till 2030.

Uppmaningen som idag skickats till regeringen och sprids via pressmeddelanden, bloggar och sociala medier innefattar önskemål om:

  • Ett bindande mål om att minska utsläppen av växthusgaser
  • Ett bindande mål om att öka andelen förnybar energi
  • Ett bindande mål om energieffektivisering

Som vi tidigare flertalet gånger bloggat om på Havsvind kräver energi- och klimatinvesteringar långa investeringshorisonter och dessa är ofta beroende av ett förutsägbart och tydligt ramverk. I detta sammanhang är 2030 redan här.cheap motorcycle fairings

Nedan finns ett axplock av blogginlägg som relaterar till denna fråga:

Vi ser att möjligheterna till att skapa en kostnadseffektiv och hållbar energiproduktion börjar i teknikoptimism och att fortsatta satsningar även fortsatt kommer ge goda resultat!Suzuki Fairings

Havsbaserad vindkraft installeras i vindkraftparken Baltic 1 utanför Tysklalnd

Installationsfartyg vid vindkraftparken Baltic 1 utanför Tyskland

Vindkraftens kostnader – elräkningen mår gott av mer vindkraft

Vindkraftens kostnader har under hösten debatterats ihärdigt i media (SvD, Ny Teknik) och på bloggar (Ekologistas, Supermiljöbloggen). I slutet på förra veckan vidgades också perspektiven när EU i en ny färdplan mot 2050 presenterade att det inte kostar något extra att ställa om till förnybar energi.

På denna blogg har jag tidigare skrivit om varför vindkraften ger ett lägre elpris. Det handlar både om den prognos som finns om elprisets utveckling och hur vindkraften (eller alla energislag med låga rörliga kostnader) pressar elpriset på marknaden. Om vi höjer ambitionsnivån i certifikatsystemet med exempelvis 15 TWh minskar prisökningen på el med 50% fram till 2035.

Varför måste vi då satsa ytterligare?

Jo, Sveriges elkonsumenter drar idag stor nytta av de enorma satsningar på kraftproduktion som svenska staten genomförde under andra halvan av 1900-talet. Tack vare dessa satsningar har vi idag tillgång till billig el. För att också i framtiden säkra tillgången på kostnadseffektiv el bör vi satsa ytterligare. Det finns en enorm potential i den havsbaserade vindkraften och projekten har mycket enklare att få acceptans hos närboende. Sveriges unika förutsättningar med lång kuststräcka och grunda vatten ger oss möjligheten att ta tillvara vindresursen utmed kusterna på ett bra sätt. Alldeles nyligen släpptes en rapport från den Europeiska vindkraftsorganisationen som menar att den 80% av Europas elbehov kan täckas av vindkraft år 2030. Den och andra bedömningar visar att potentialen är enorm och vi i Sverige har bra förutsättningar. Då kan vi säkra att möjligheten finns också då behovet blir som störst – nämligen när alla våra gamla produktionsanläggningar ska ersättas.

Havsbaserad vindkraft i Baltic 1