Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för ewea

Tag Archive for ewea

Regeringen på plats när den havsbaserade vindkraftsindustrin samlas i Frankfurt

Imorgon samlas den havsbaserade vindkraftsindustrin på konferensen ”EWEA Offshore Wind 2013” i Frankfurt.

Det är många frågor som är högaktuella för årets upplaga. Delvis kommer det handla om vägen framåt för Tyskland där den politiska debatten nu kretsar kring hur finansiera utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Detta samtidigt som beslutet att avveckla kärnkraften till 2022 står fast.

Ett annat högaktuellt tema är naturligtvis diskussionerna på EU nivå där EU just nu diskuterar målen till 2030. Ska 2030-målen innefatta mål för utbyggnaden av förnybart eller ska det bara finnas ett utsläppsminskningsmål?

Samtidigt som det finns politiska osäkerheter framåt går många av projekten i Nordsjön på högvarv där flertalet byggen förbereds och genomförs just nu. Ett av dessa är wpd’s projekt Butendiek där byggstart är planerad till tidigt 2014.

Vad som är extra spännande ur ett svenskt perspektiv är att Näringsdepartementets statssekreterare Daniel Johansson deltar i konferensens öppningssession. Den svenska vindbranschen är naturligtvis nyfiken på vad den svenska regeringen vill lyfta under konferensen, framförallt vad gäller de specifika möjligheterna i Östersjön.

Havsvind har uppvaktat departementet och berättat om de konkreta möjligheter som finns framförallt i Östersjön. yamaha fairings,Vi har lyft idéerna kring en gemensam infrastruktur där ett sätt skulle vara att förlänga stamnätet ut i havet. Detta skulle också kunna kombineras med anslutningar till andra länder för att på så sätt skapa större och mer välfungerande marknader.

Under konferensen kommer specifika seminarier hållas kring nya marknader och där utmärker sig Östersjön särskilt. Havsvind deltar via Göran Dalén och Charlotte Bergqvist, som ordförande respektive talare i seminariet med titeln ”The next boom –  new market possibilities in Europe”. Seminariet sker dag 2, den 20 november kl 9.

Vi ser framemot konferensen och vi hoppas bidra till att ytterligare öka intresset för Sverige och Östersjön som en spännande framtidsmarknad för havsbaserad vindkraft! Kawasaki Fairings

Följ gärna konferensen på twitter #EWEAOFFSHORE2013

Havsvind återkommer med rapport!

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1 under konstruktion

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1 under konstruktion

Innanhavsteknik – havsbaserad vindkraft till lägre kostnad än i Nordsjön

 

”If we do not cut costs, we kill our industry”

Citatet är hämtat från inledningsanförandet på den Europeiska Offshore konferensen som gick av stapeln i Amsterdam förra veckan (30/11-1/12) där industrin samlades och diskuterade gemensamma utmaningar. Anders Söe-Jenson, vd för Vestas Offshore målade upp ett scenario där industrins kostnader behöver reduceras dramatiskt för att kunna växa ytterligare. På industrins meritlista finns nu byggnationen av 1247 turbiner motsvarande 3294 MW i 9 länder. Havsbaserad vindkraft försörjer just nu drygt 3 miljoner europeiska hushåll. Och har potential att växa lavinartat.

I Sverige går utvecklingen långsamt. Elcertifikatsystemet ger som känt möjligheten för de billigaste projekten att byggas ut först. Detta ger projekt byggt på traditionell teknik möjligheter att förverkligas. Systemet är sunt men driver inte utveckling av miljöteknik. Systemet ger ingen möjlighet för svenska aktörer med potential att positionera sig inom havsbaserad vindkraft att tack vare en hemma-marknad utveckla koncept som senare kan exporteras.

Samtidigt tyder allt på att vi i Sverige har revolutionerande möjligheter att åstadkomma något storslaget. Vi har möjlighet att utveckla en outnyttjad möjlighet – nämligen innanhavsteknik. Innanhavsteknik är teknik anpassad för innanhav såsom Östersjön och en utveckling som just nu drivs av wpd via utvecklingen av vårt projekt Storgrundet. Våra beräkningar tyder på att det vi kallar ”innanhavs-teknik” ger nya möjligheter. Möjligheter att bygga havsbaserad vindkraft med kraftigt reducerad kostnad. Detta tack vare Östersjöns mildare miljö. I en jämförelse mellan Nordsjön, som idag är kostnadsdrivande för havsbaserad vindkraft, blir bilden tydlig.

 

 

 

 

 


Östersjöns mildare klimat ger andra förutsättningar för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft än vad som till idag är norm. Vi får en helt annan tillgänglighet, färre tillfällen med extrema vindar och vågor och bräckt vatten. Detta gör att leverantörer av teknik, utrustning och logistik ser förenklingar vilket ger kostnadsbesparingar.

Vi ser oss kunna förverkliga vårt projekt inom ramen för elcertifikatet så länge nätanslutningen läggs utanför projektbudgeten och istället anses tillhöra stamnätet. Ingen orimlighet om vi tittar på våra grannländer där Danmark och Tyskland har liknande upplägg. Inte heller någon orimlighet om vi tittar på utbyggnaden av andra nät i Sverige där exempelvis Gotlands-kabeln som ska föra mer vindkraft-sel från Gotland till fastlandet bekostas av kollektivet genom Svenska Kraftnät.

Vi ser att Östersjön har enorma möjligheter att förverkliga havsbaserad vindkraft betydligt mer kostnadseffektivt än på andra håll. Vi ser en möjlig industri som senare kan exporteras till andra innanhav i världen. Vi ser en stor möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till energiförsörjningen i Sverige.