Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för förnybar

Tag Archive for förnybar

Havsbaserad vindkraft – fortfarande en outnyttjad möjlighet

Den havsbaserade vindkraften står inför ett omfattande Europeiskt genombrott. Fortfarande kommer mer än hälften av EU:s elanvändning från fossila bränslen samtidigt som ambitionen till 2050 är att göra alla Europas utsläpp koldioxidneutrala. Det kräver en kolsnål energiproduktion. Om vi tittar på Sverige som en del av den nordiska elmarknaden, består utmaningen i att besluta vad som kommer då den nuvarande kärnkraften ska fasas ut, vilket påbörjas inom cirka 10 år. En stor del av den svenska elproduktionen ska då förnyas.

Havsbaserad vindkraft erbjuder den största möjligheten att snabbt bygga ut effekt i den skala som krävs. Det har många länder redan insett och senast i raden är Holland som nu satsar tydligt på havsbaserad vindkraft.

Trots detta är marknaden för havsbaserad vindkraft fortfarande begynnande, precis som marknaden för landbaserad vindkraft var för 20 år sedan. Sedan dess har den landbaserade vindkraften vuxit med 32 % årligen. Havsbaserad vindkraft en omogen marknad där det står öppet vilka leverantörer som blir vinnare, vilken teknik som ska användas och hur systemen ska planeras.

Det skapar en möjlighet för svenska aktörer. Inte minst skapar det möjligheter eftersom förutsättningarna för havsbaserad vindkraft skiljer sig åt. Östersjön är ett innanhav med goda vindresurser, få extremvågor och extremvindar, bräckt vatten, enklare tillgänglighet till platserna vilket sammantaget påverkar kostnadsbilden. Vi kommer att bygga den havsbaserade vindkraft i Östersjön till liknande kostnader som på land när marknaden väl dragit igång.

Möjligheterna skulle då också sträcka sig utanför Sverige. Enligt den Europeiska miljömyndigheten är det just Östersjö-regionen som har den största potentialen för havsbaserad vindkraft i Europa. Bedömningen har gjorts utifrån aspekter såsom vattendjup och vindhastighet och förhållandena beskrivna ovan.

Potential för havsbaserad vindkraft i olika hav (TWh)

Potential för havsbaserad vindkraft i olika hav (TWh)

Vi på wpd ser mycket stora möjligheter med att bygga havsbaserad vindkraft i Östersjön. Allt tyder på att vi mer kostnadseffektivt än på andra platser kan få våra projekt tillstånd. Vår projektkalkyl för vårt projekt Storgrundet visar på en kostnadsreducering med minst 30% i jämförelse med de projekt som nu drivs fram i Nordsjön. Detta i sig ger ju en enorm exportmöjlighet om vi kan få affärsmodellen rätt.

Vi ser med spänning framemot fortsättningen!