Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Lise Nordin

Tag Archive for Lise Nordin

Inga klara besked om energipolitiken

Igår lyssnade jag på delar av den flera timmar långa energidebatten från riksdagen. Kent Persson (V) var den som bäst lyckades belysa den enkla och tydliga skiljelinjen:

”Det som skiljer nuvarande energiöverenskommelse från den förra är att den nuvarande tillåter ny kärnkraft.”

Anna-Karin Hatt (C) och alliansen försvarar sig med att ”ja, kärnkraft är tillåten om den byggs på egna meriter och utan stöd.”

Lise Nordin satte huvudet på spiken:

”Det är regeringens ansvar att tala om vilken energiproduktion som nu behöver börja byggas för att ersätta gamla kärnkraftverk.”

Lise Nordin (Mp) fortsatte och utmanande Anna-Karin Hatt med den öppna frågan:

Varför inte låta Energimyndigheten utreda ett scenario med 100 % förnybart?

En mycket befogad fråga som valdes att inte besvaras.   

Det är detta som är roten till att energipolitiken beskylls för att inte peka ut riktningen. Vi som vill bygga storskalig, havsbaserad vindkraft och utveckla teknik och metoder för att göra detta så kostnadseffektivt som möjligt tvekar i investeringsskedet. Projekten är tillståndsgivna, skulle ge betydande samhällsekonomiska vinster, är lokalt och regionalt förankrade, tekniken finns men – investeringarna sker inte på nuvarande premisser.

Vad det handlar om är att få igång ett par första projekt. Testa idéerna, få leverantörer och andra att organisera sig och få tekniken beprövad. I de första projekten kommer vi att behöva ta höjd för en del osäkerheter och vissa leverantörer behöver lite extra framkörningstid. Så var det för den landbaserade vindkraften för 10 år sedan. Så är det för den innanhavsbaserade vindkraften idag. Vi på wpd drivs av övertygelsen att den havsbaserade vindkraften inom bara några år kan konkurrera utan extra stöd. Framförallt i Östersjön där förutsättningarna är betydligt bättre än på många andra håll där den havsbaserade vindkraften idag byggs ut. Idag finns förutsättningarna i Nordsjön och all utveckling sker för att passa dessa förhållanden.  Våra förutsättningar skiljer sig dock så mycket från Nordsjön att lösningarna varken ger effektiva vindkraftverk eller är möjliga att finansiera i Östersjön.

Möjligheterna till att bygga industri och skapa arbetstillfällen är också stora. Om vi tittar på ett landbaserat vindkraftsprojekt utgörs 80 % av värdet av investeringen av vindkraftverket. I ett havsbaserat projekt utgör turbinen cirka 50 %. Resten utgörs av framförallt fundament, logistik och maritima operationer. Det senare anpassade till svenska förhållanden. På sikt kan teknik och kompetens exporteras till andra länder med liknande förhållanden tex kring Östersjön och Bottenhavet samt de stora sjöarna i USA.

Vad som händer när nuvarande reaktorer stängs ner och när detta sker är en joker i leken som endast ägarna av kärnkraftverken idag kan bedöma. Det känns riskfyllt att politiker inte funderar över ett scenario där kärnkraftsbolagen helt enkelt inte nyinvesterar i takt med att nuvarande reaktorer stängs ner. Icke beslut är också beslut som riskerar att underminera för framtida konkurrenskraftiga elpriser för svensk industri. Den mentaliteten tar också död på entreprenörsandan och på oss som vill bevisa att mognande teknik kan ge goda bidrag i framtidens energimix!

Vi väntar på besked och vi hoppas att den som väntar på något gott inte väntar alldeles för länge…

Lise Nordin debatterade med Anna-Karin Hatt i gårdagens energidebatt i riksdagen (Fotograf: Fredrik Hjerling)