Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för marknadsintroduktion av nya teknik

Tag Archive for marknadsintroduktion av nya teknik

En energilös budgetproposition av regeringen

Igår gick vi på wpd, som står bakom Havsvind, ut med ett pressmeddelande i samband med att budgetpropositionen presenterades.

Energibranschen, inklusive oss själva, har uppenbarligen misslyckats att kommunicera till Anna-Karin Hatt och hennes medarbetare hur viktigt det är att forskning kopplas ihop med stöd till marknadsintroduktion och demonstration av nya framforskade lösningar. Detta har vi tidigare också bloggat om.

Regeringen anslår 1,3 miljarder till energiforskning. Så långt allt gott. Men när man samtidigt drar ned stödet för marknadsintroduktion från redan blygsamma 70 miljoner kronor till 10 miljoner hänger ekvationen inte ihop.

Vi är besvikna men inte energilösa. Arbetet fortsätter i oförminskad takt för att visa på möjligheterna som är enorma!

Nedan några andra reaktioner på energipropositionen:

Åsa Romson (Mp): Energiministern och elementär logik

Supermiljöbloggen: Alliansens bluffsatsningar

Svensk Energi: Skatt på kraftvärme tas bort men vattenkraften får betala

Vindkraftparken Baltic 1 utanför Tyskland

Vindkraftparken Baltic 1 utanför Tyskland

 

En bättre elmarknad genom ett diversifierat ägande

I dagarna har vi sett hur kyla och högt elpris återigen korrelerar. Fem av tio kärnkraftsreaktorer står stilla eller kör med nedsatt kapacitet och elpriset höjs rejält. Det ger många tankar kring hur elmarknaden är uppbyggd och vad vi kan göra annorlunda framåt för att förbättra situationen.

Idag läser vi i SvD att ministern ställer elbolagen mot väggen och igår kunde vi läsa på Anna-Karin Hatts blogg:

En dag som denna blir det väldigt, väldigt tydligt hur viktigt och brådskande det är att bredda och stärka den svenska elproduktionen och att bygga ut det svenska elnätet. Därför är det bra att energiöverenskommelsen så tydligt pekar ut att Sverige måste minska sitt beroende av vattenkraften och kärnkraften och bygga ut ett tredje starkt förnybart ben i elproduktionen. En bredare och mer diversifierad elproduktion är nämligen mindre störningskänslig än några få stora anläggningar.

Det sistnämnda är oerhört viktigt. Eon, Vattenfall och Fortum äger tillsammans 99,3 % av den svenska kärnkraften, sett till effekt (resterande 0,7 % ägs av Skellefteå Kraft). Samma aktörer äger 81 % av den svenska vattenkraften. Norska Statkraft äger, efter en affär med E.ON 2008, ca 8 %, Skellefteå kraft äger drygt 4 % och resterande aktörer totalt 7 %. Samtliga de tio största vattenkraftverken (varav åtta är Luleälven) ägs av Vattenfall.

Det är värt att notera att utbyggnaden av vindkraft bidrar till ett väsentligt mer differentierat ägande av kraftproduktion. Av de 1074 MW (i anläggningar större än 10 MW) som är driftsatta, äger Vattenfall 206 MW och E.ON 25 MW, d.v.s. totalt 21,5 % av kapaciteten.

Genom alliansregeringens uppgörelse om kärnkraften är det i praktiken omöjligt för andra aktörer att bidra till ett diversifierat ägande genom nybyggnation av kärnkraft. Ifråga om vattenkraften är det i praktiken omöjligt att bygga nya storskaliga anläggningar givet det skydd som finns för de orörda älvarna. Därmed måste en ökad differentiering av ägandet komma till stånd genom utbyggnad av andra energislag, däribland vindkraft.

Förutsättningen för att ett mer spritt ägande ska få verklig effekt är att det sker i så pass stor skala att det kan påverka dynamiken på elmarknaden. Därför är det angeläget att villkoren är sådana att stora anläggningar, på land och till havs kan komma till stånd. Endast genom möjlighet att marknadsintroducera ny teknik kan vi få långsiktigt miljövänlig och kostnadseffektiv elproduktion.