Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Perspektivplan 2025

Tag Archive for Perspektivplan 2025

”Sverige går mot ett glapp i energiproduktionen” – Havsvind debatterar på SvD Brännpunkt

Idag debatterar Havsvind på SvD Brännpunkt om att Sverige riskerar gå mot ett framtida produktionsgap om regeringen fortsätter ducka för de aktiva beslut som krävs för att säkra den framtida energiförsörjningen.

Vi baserar vår argumentation på följande antaganden:

  • Kärnkraftsbranschen uttalar med tydlighet att reaktorerna börjar nå ålderstrecket. Vattenfall har lämnat in en ”ansökan om att få ansöka” om ny kärnkraft. De skriver bland annat att 20 TWh kärnkraft kommer att fasas ut mellan åren 2025-2035. Även på kortare sikt kan ett projekterat överskott snabbt bli ett underskott om kärnkraften fortsätter dras med omfattande tekniska och ekonomiska problem.
  • Det krävs politiska beslut för att nyinvesteringar ska ske därför att dessa konkurrerar med avskrivna kärnkrafts- och vattenkraftsanläggningar.
  • Nuvarande certifikatsystem gör det inte möjligt att införa ny teknik, något som behövs för att på längre sikt sänka kostnaderna.
  • SvK har i sin perspektivplan pekat på flaskhalsar i att bygga ytterligare kärnkraft på befintliga platser, förutom Ringhals. Det betyder med stor sannolikhet att processen att etablera ny kärnkraft kommer att vara längre än tidigare förutspått.
  • Ledtiderna för att bygga ny produktionskapacitet är mycket långa.
  • Ny kärnkraft är inte det enda svaret på en framtida, storskalig energiförsörjning.
  • Wpd önskar att diskussionen om nya energislag görs utifrån de alternativ som finns. Havsbaserad vindkraft är del av svaret. Det finns redan 8 TWh tillståndsgivna projekt som väntar på förutsättningar för att byggas. Allt tyder på att detta är mer kostnadseffektivt än ny kärnkraft samt att den kan byggas där elen behövs, exempelvis i södra Sverige.

Vi välkomnar den kommande debatten!

Havsbaserad vindkraft vid Lillgrund

Havsbaserad vindkraft vid Lillgrund/ Fotograf: Hans Blomberg

 

 

Havsbaserad vindkraft – ett storskaligt, förnybart alternativ

På första sidan av DN finner jag rubriken: Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad. När jag läser vidare ser jag att det handlar om Svenska Kraftnäts ”Perspektivplan 2025” som nu är ute på remiss. I planen bedömer Svenska Kraftnät att nätförstärkning inte är möjlig på de platser där nuvarande reaktorer idag finns. Detta är undantaget Ringhals vilket är den plats där det enklast kan göras nätförstärkningar. Det betyder sannolikt att antagandet om att kärnkraften kan förnyas på befintliga platser behöver omprövas.

Det börjar bli dags att på allvar diskutera alternativen för den framtida energiförsörjningen. Oavsett vad man tycker om kärnkraft, så verkar hindren för ny kärnkraft idag så stora att vi inte bara kan blunda och hoppas att frågan löser sig. Kärnkraft är idag inte den enda framtida energilösningen. Jag har förståelse för att så var fallet på 1960- och 70-talet och kan förstå att reaktorerna byggdes eftersom alternativen inte var reella. Det är annat nu. Teknikutvecklingen har gått oerhört snabbt framåt och kartan 2012 ser annorlunda ut. Bland annat har det visat sig att ny kärnkraft blir dyrare medan de förnybara alternativen blir stadigt billigare.

Tyskland genomför just nu en total omställning av sitt energisystem den sk Energiwende. 2050 ska 80% av Tysklands energi vara förnybar med en enorm industri-politisk satsning som följd.

I England förs en kvalificerad diskussion på många håll kring ny kärnkraft eller havsbaserad vindkraft och där allt tyder på att den havsbaserade vindkraften går vinnande ur analysen. England är idag ett av de länder där mest havsbaserad vindkraft byggs.

Sverige har dessutom unika förutsättningar. Framförallt Östersjön lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft med så kallad innanhavsteknik, ett tekniskt koncept som wpd arbetat fram. Det visar sig att den havsbaserade vindkraften i ”innanhavet” kan byggas betydligt billigare än vad som idag byggs i ex England och Tyskland. Något som både media och aktörer i dessa länder börjar få upp ögonen för.

Den havsbaserade vindkraften kan bidra med storskalig, förnybar el och kan snabbt föras in i systemet. Det finns idag 8 TWh tillståndsgiven havsbaserad vindkraft i Sverige och ytterligare ca 20 TWh är under tillståndsprövning. Potentialen är långt mycket större. Vindkraften, med låga rörliga kostnader, hjälper också till att pressa elpriset på ett sätt som inte kol- eller kärnkraft med behov av transporter, process och avfall ger.

Vi ser framemot att kunna lyfta fram den havsbaserade vindkraftens möjligheter i den kommande debatten!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1