Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för produktionskostnad

Tag Archive for produktionskostnad

Havsbaserad vindkraft i Östersjön är inte dyrare än kärnkraft

I måndags kunde vi läsa i en slutkläm i en artikel i Ny Teknik att kärnkraft är billigare än havsbaserad vindkraft. Ny Teknik hänvisar till att investeringskostnaden är 30-35 miljoner per MW men att utnyttjandegraden (kapacitetsfaktorn) för kärnkraftverken är mycket högre och drar därför slutsatsen att kärnkraften blir billigare.

Artikelförfattaren har rätt i att havsbaserad vindkraft om den placeras i Nordsjön har en investeringskostnad på 30-35 miljoner per installerad MW. Vidare att kapacitetsfaktorn är 30-40 % (eller större beroende av turbinval) och att finsk kärnkraft har en kapacitetsfaktor på drygt 90 %. Däremot betyder inte detta att kärnkraft blir ett billigare sätt att producera electricitet. Den intressanta jämförelsen bör göras med tanke på produktionskostnad d.v.s. öre/kWh. Produktionskostnaden varierar beroende på gjorda antaganden avseende investeringskostnad och i kärnkraftens fall den totala kostnaden inklusive bränsle, transport och slutförvar m.m.

Låt oss ge vår syn på kapacitetsfaktor och kostnaden för havsbaserad vindkraft.

Kapacitetsfaktorn beskriver hur mycket elektricitet som en anläggning kan producera med full effekt. För vindkraft missuppfattas kapacitetsfaktorn ofta som den mängd av årets timmar som ett vindkraftverk  producerar, vilket är fel. Ett normalt vindkraftverk producerar elektricitet under 80- 90% av året beroende av lokalisering och val av vindkraftverk . Det högre värdet förväntas på en lokalisering som innanhavsprojektet Storgrundet, enligt våra vindmätningar.

Kostnaden för havsbaserad vindkraft i Nordsjön ska inte översättas rakt av med vad det kostar att bygga i Östersjön. Vi har tidigare i många blogginlägg berättat om de unika möjligheter vi har i Östersjön att kraftigt få ner kostnaderna genom så kallad “innanhavsteknik“. Vår bedömning är att kostnaden kan reduceras med ca 30 % mot vad det kostar att bygga havsbaserad vindkraft i Nordsjön.

Vad gäller en jämförelse mellan vindkraft och kärnkraft tillkommer för kärnkraft troligtvis kostnader i form av ökade säkerhetskrav. Detta argument lyftes nyligen i The Economist i deras reportage “The dream that failed“. I reportaget argumententeras för att betydelsen av kärnkraft successivt kommer att minska i världen på grund av ökade kostnader och speciellt ytterligare säkerhetskrav. I Frankrike har en dom vid en domstol visat hur de franska kärnkraftverken varit nästintill subventionerade av staten och helt enkelt inte behövt att stå för sina egna kostnader.

Debatten fortsätter troligen och när dessa aspekter tas med i jämförelsen har vindkraft visat sig varit billigare.