Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för samhällsekonomisk kalkyl

Tag Archive for samhällsekonomisk kalkyl

Havsbaserad vindkraft sänker elpriserna i prisområde fyra

Igår mottog Anna-Karin Hatt utredningen om vad som kortsiktigt kan göras för att utjämna elpriserna mellan prisområdena 3 och 4 i Sverige. Rapporten föreslår på vilket sätt det, rent handelstekniskt, kan skapas en utjämning mellan elpriserna mellan framförallt prisområde 3 och 4.

Anna-Karin Hatt inledde med att säga att det finns två långsiktiga lösningar för att komma tillrätta med prisdifferenserna:

  1. Bygga mer överföring och därmed bygga bort flaskhalsarna i systemet
  2. Bygga ny elproduktionskapacitet i prisområde 4

Att bygga mer kapacitet i prisområde 4 är något som vi tidigare lyft här på bloggen och också debatterat på DN Debatt. Detta eftersom havsbaserad vindkraft snabbt skulle kunna förbättra situationen i södra Sverige. Flera projekt har redan sina tillstånd klara och projekten inväntar rätt förutsättningar för att dra igång.

Anledningen att dessa projekt inte byggs inom ramen för elcertifikatsystemet är framförallt att tekniken behöver utvecklas jämfört med landbaserad vindkraft framförallt genom en anpassning till de förhållanden som råder i Östersjön. Samtidigt talar allt för att tack vare de gynnsamma förhållandena med starkare och jämnare vindar och därmed en stadigare produktion så kommer kostnaderna för havsbaserad vindkraft snabbt att minska. (Liknande vad som hände med landbaserad vindkraft när den drog igång i stor skala för ett par år sedan.)

En idé som vi på wpd ofta lyfter fram och som med stor sannolikhet hade gjort att ett par av de mest kustnära och kostnadseffektiva projekten hade byggts, är att se till att stamnätet förlängs ut i havet. Flera politiska partier, däribland moderaterna har också lyft ideen och vill utreda detta vidare.

Ett viktigt argument är att en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft t.ex. i prisområde 4 ger en omedelbar effekt på elpriset (se sid 27 i denna rapport “Simulering av elprispåverkan vid utbyggnad av havsbaserad vindkraft”). Telge Kraft som genomfört simuleringen visar att elpriset kan minska med 7-8 öre/kWh vid en kraftfull satsning. Då kan också slutsatsen dras att den ytterligare kostnad som tillkommer havsbaserad vindkraft för utbyggnad av näten samt certifikaten, kompenseras genom en besparing för elkunden. I samma studie, som är framtagen av Västra Götalandsregionen i samarbete med delar av industrin, visas detta samband, nämligen att en snabb utbyggnad av havsbaserad vindkraft skulle vara samhällsekonomiskt lönsam.

Vi ser framemot den kommande debatten!

Havsbaserad vindkraft vid Lillgrund

Havsbaserad vindkraft vid Lillgrund/ Fotograf: Hans Blomberg

Blekinge kan få Sveriges största havsbaserade vindkraftpark

Igår inleddes huvudförhandlingen för det havsbaserade vindkraftsprojektet Blekinge Offshore som vill bygga upp till 700 havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten. Vindkraftparken kan bli Sverige och kanske världens största och projektet bevakas noga av media. wpd var på plats för att följa diskussionerna.

Gårdagens huvudfråga rörde hur vindkraftparken kan samverka med försvaret. Från bolagets sida radade experterna upp sig med å ena sidan en beskrivning av på vilket sätt vindkraftparken påverkade försvarets verksamhet och å andra sidan på vilket sätt det tekniskt och praktiskt går att lösa. Försvaret hävdar att problembeskrivningen och dess lösningar är lösrycka och att det inte går att kombinera vindkraft och försvar med mindre än att försvarets verksamhet kraftigt inskränks.

Idag fortsätter förhandlingarna kring vindkraftparken och dess påverkan på bland annat människor och den marina miljön. Därefter är det upp till Miljödomstolen att fälla ett avgörande om platsen är lämplig för vindkraftsproduktion.

Blekinge Offshore har nämnt att investeringen i vindkraftparken skulle uppgå till 50 miljarder och att projektet skulle ge regionen jobb, tillväxt och nya möjligheter. Tidigare i år gjorde Västra Götalandsregionen tillsammans med näringslivet en samhällsekonomisk beräkning av värdet av havsbaserad vindkraft i Sverige. Studien kom fram till att det med god marginal ger en intäkt till samhället. Studien visar också att en stor del av effekten tillfaller det lokala och regionala i form av samhällsintäkter.

Förutom samhällsintäkter i form av skatter och arbetsgivaravgifter, visar studien att elpriset skulle sjunka med 7-8 öre i ett scenario där 25 TWh ny havsbaserad vindkraft skulle byggas. Det är naturligtvis så att ökar utbudet, minskar priset då allt annat lika. Men som vi tidigare bloggat om har även vindkraften en prispressande effekt i systemet tack vare sina låga rörliga kostnader.

Det är därmed viktigt att lyfta blicken. Sverige är i behov av ny produktionskapacitet och det här är ett storskaligt, förnybart alternativ. Vi behöver tillsammans hitta lösningar att ersätta åldrande kärnkraftsreaktorer. Hittar vi andra och bättre alternativ på sikt kan vi tänka om utan att lämna alltför stora spår efter oss. Vindkraftverken kan plockas ner och materialet återvinnas.

Vi önskar alla inblandade en bra och konstruktiv process och väntar med spänning på beslutet.

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore

Flygbild från Vettekulla där området för vindkraftparken är markerad. /Bild: Blekinge Offshore