Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Samsung Heavy Industries

Tag Archive for Samsung Heavy Industries

Nu byggs världens största vindkraftverk

Utvecklingen av både landbaserade och havsbaserade vindkraftverk har gått rasande fort. Även om grundprincipen för ett konventionellt kommersiellt vindkraftverk har varit densamma sedan 80-talet, (horisontalaxlad, 3 blad, rotor monterad upp vind) har teknikutvecklingen inom konstruktion/dimensionering, tillverkning, logistik och installation inneburit att man kunnat öka rotordiametern och effektuttaget allt mer. Idag är det vanligt att vindkraftverk som byggs på land har en effekt på ca 2-3MW och en rotordiameter mellan 80-120m. En utmaning till den fortsatta utvecklingen mot större och större vindkraftverk på land är vissa praktiska hinder, till exempel får ingen del överstiga 4,7m i tvärsnitt eftersom man då ej kan ta sig under vanliga vägbroar, men även långa blad och tunga maskinhus innebär logistiska utmaningar där transportvägarna sätter gränser.

Till havs finns dock inte dessa gränser, utan här kan man tillåta sig att bygga så stora vindkraftverk som tekniken mäktar med. Länge ansågs vindkraftverk med en effekt på 5MW och ca 125m rotordiameter vara så stora som vindkraftverk kunde bli. För bara 3-4 år sedan ansågs rotordiametrar på 150m som science fiction, något av en oöverstiglig gräns. Men marknaden efterfrågade allt större vindkraftverk i sin jakt på mer kostnadseffektiva lösningar, så idag finns det fem vindkraftverksmodeller med över 150 meters rotor diameter antingen resta eller under tillverkning.

Senast i raden är Samsung Heavy Industries 7MW vindkraftverk som just nu uppförs och färdigställs utanför Skotska staden Fife. Den turbinen har en diameter på 171m och har världens längsta blad! Detta kan jämföras med ett av Sveriges största vindkraftverk, ”Big Glenn” i hamninloppet i Göteborg som har en rotordiameter på 113m och en effekt på 4.1MW.

Vad innebär det här i praktiken? Eftersom mängden möjlig energi man kan plocka ut ur vinden med ett vindkraftverk följer ekvationen P = 1/2  Cp p A v3, innebär en ökning av den svepta rotor arean  A = pi r2 att en ökning av rotor diametern med 10% ger en ökning av den svepta arean på 21%. Alltså innebär det att man för samma vindhastighet kan ta ut mer effekt ur vinden.

En enkel räkneövning med två fiktiva turbiner med 100m respektive 150m rotordiameter (och Cp på 0,5) visar att en 50% större rotordiameter ger oss 125% mer effekt ur vinden. Därmed kan varje plats utnyttja vinden effektivare. Detta i kombination med den generellt högre medelvinden till havs innebär att man får ut väldigt mer effekt per vindkraftverk i havet jämfört med på land. En normal medelvind på land är ca 7,5m/s, medan man till havs längs Sveriges kuster har medelvindar på ca 9m/s . I praktiken innebär det att ett vindkraftverk på land kommer producera 1MW vid 7,5m/s, medan det större vindkraftverket till havs kommer producera 3,9MW vid 9m/s. Det är en tydlig skillnad.

Jämförelse vindeffektkurva landbaserat och havsbaserat vindkraftverk

Jämförelse vindeffektkurva landbaserat och havsbaserat vindkraftverk

Det ska bli intressant att följa den tekniska utvecklingen framöver!