Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för stor potential havsbaserad vindkraft

Tag Archive for stor potential havsbaserad vindkraft

USA bygger havsbaserad vindkraft

Nu bygger USA sin första havsbaserade vindkraftpark utanför östkusten – Cape Wind. Projektet har varit på gång under en längre tid och ska nu realiseras. Målsättningen är att projektet ska leverera el 2015.

Det danska företaget Ramböll som leder det konsultteam som utvecklar projektet uttalade sig i ett pressmeddelande att ”de hoppas att detta blir vändingen för den havsbaserade vindkraften i USA. Att detta projekt banar väg för fler.”

Vindkraftparken kommer att bli en av världens största med 130 vindkraftverk med turbiner på 3,6 megawatt och kunna leverera el till 500,000 hushåll.

USA har en stor potential för havsbaserad vindkraft. Inte bara utmed dess långa kuster utan också i de stora sjöarna där olika projekt nu utvärderar möjligheterna till kraftproduktion. Förutsättningarna påminner om de förutsättningar vi ser i Östersjön och det är troligt att konceptet ”innanhavsteknik” även kan användas där.

Det ska bli spännande att följa den amerikanska utvecklingen. Vi återkommer naturligtvis om detta på bloggen.

Havsbaserad vindkraft – en outnyttjad möjlighet

Den havsbaserade vindkraften står inför ett omfattande Europeiskt genombrott. Fortfarande kommer mer än hälften av EU:s elanvändning från fossila bränslen. Havsbaserad vindkraft erbjuder den största möjligheten att snabbt bygga ut effekt i den skala som krävs för att nå förnybarhetsmålen.

Den havsbaserade vindkraften är en av EU:s största inhemska energikällor. Den samlade potentialen är åtminstone sju gånger EU:s totala elkonsumtion. Fram till 2020 skulle havsbaserad vindkraft kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ för upp till 60-70 % av konsumtionen, givet de rätta förutsättningarna.

Marknaden för havsbaserad vindkraft är idag begynnande, precis som marknaden för landbaserad vindkraft var för 20 år sedan. Sedan dess har den landbaserade vindkraften vuxit med 32 % årligen. Fortfarande är havsbaserad vindkraft en omogen marknad där det står öppet vilka leverantörer som blir vinnare, vilken teknik som ska användas och hur systemen ska planeras. Det skapar en möjlighet för svenska aktörer.

Sverige pekas ofta ut som en marknad med stor potential för havsbaserad vindkraft. Sverige var först i världen med havsbaserad vindkraft men sedan har utvecklingen varit långsam. Trots ett stort intresse, med projekt omfattande 8 GW under utveckling, varav 2 GW redan är tillståndsgivna, har endast 130 MW driftsatts (november 2011).

Enligt den Europeiska miljömyndigheten har Östersjö-regionen den största potentialen för havsbaserad vindkraft i Europa. Bedömningen har gjorts utifrån aspekter såsom vattendjup och vindhastighet. Vattnet är bräckt till skillnad från exempelvis Nordsjön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar uppförandet av Baltic 1, ett projekt utvecklat och uppfört av wpd. Numera ägt av det tyska elbolaget EnBW.

Vi på wpd ser mycket stora möjligheter med att bygga havsbaserad vindkraft i Östersjön. Allt tyder på att vi mer kostnadseffektivt än på andra platser kan få våra projekt tillstånd. Vår projektkalkyl för vårt projekt Storgrundet visar på en kostnadsreducering med 30% i jämförelse med de projekt som nu drivs fram i Nordsjön. Mindre extremvågor, extremvindar, bräckt vatten, enklare tillgänglighet till platsen är faktorer som påverkar kostnadsbesparingarna.

Vi ser med spänning framemot fortsättningen och vi har all anledning att återkomma till projektet i  denna blogg!