Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Storgrundet

Tag Archive for Storgrundet

Montel: “Upp till tre vindkraftparker i Östersjön innan 2020”

Idag har Montel publicerat en artikel kring havsbaserad vindkraft i Östersjön och utgått från en skrivning som wpd överlämnat till Näringsdepartementet.

Nedan text är ett utdrag, artikeln i sin helhet kan läsas på www.montel.no. (Det går att prova 1 månads prenumeration gratis.)

Upp till tre vindkraftparker i Östersjön innan 2020

Två till tre havsbaserade vindkraftparker med en årlig produktion på 0,8-1,5 TWh skulle kunna byggas vid Sveriges Östersjökust innan 2020, men för en större utbyggnad längre fram krävs ett riktat stöd, buy windows 10 pro product key,enligt en rapport från wpd som överlämnats till Näringsdepartementet.

Sammanlagt finns det tillstånd för att bygga sju nya vindkraftparker till havs i Sverige med en sammanlagd effekt på 2.450 MW och ytterligare fem vindkraftparker med en sammanlagd effekt på 5.040 MW har sökt tillstånd. 

Högst två till tre av dessa kan byggas innan 2020 och enbart om Svenska Kraftnät förlänger stamnätet ut i havet och erbjuder anslutningspunkter närmare parkerna, enligt Göran Dalén, vd för vindkraftsbolaget wpd Offshore Stockholm AB i Sverige.

– Det här handlar om de allra bästa projekten nära land som skulle kunna uppföras innan 2020 om de får stöd till anslutningarna från SvK. För större projekt längre ut till havs krävs det ett mer riktat stöd för att få till en utbyggnad, säger Göran Dalén.

Enligt wpd handlar det om deras eget projekt Storgrundet (265 MW) samt ytterligare två kustnära projekt som skulle kunna stå klart innan 2020. För övriga projekt kommer tiden inte att räcka till innan 2020 när elcertifikatsystemet börjar fasas ut.

mscdkey.com

(….)

Vi hoppas att ni loggar in och läser artikeln i sin helhet på Montel.

Havsvinds årskrönika 2013 – Året som gick!

Det är dags att summera året som har gått. Det har varit ett intensivt år med ett par händelser som är särskilt värda att uppmärksammas.

I februari anordnades en intressant konferens i Stockholm på temat ”Havsbaserad vindkraft i Östersjön” som lockade över 100 deltagare. I fokus var framförallt hur Östersjöns gynnsamma förhållanden kan möjliggöra en utveckling där vi sänker kostnaderna. På plats fanns entreprenörer från Östersjöländerna men också de etablerade teknikleverantörerna inom havsbaserad vindkraft som ser Östersjön som en intressant framtida nischmarknad. Den svenska utvecklingen är beroende av att locka med sig erfarna aktörer för att få dessa att studera våra förhållanden och komma med idéer på kostnadseffektiva lösningar.  Konferensen skapade en verklig ”market-push” som vi bedömer är avgörande för utvecklingen i Östersjön.

Under våren arrangerade Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Johan Hultberg (M) ett spännande seminarie i riksdagen med temat “Havsbaserad vindkraft – en del av framtidens energisystem.” Diskussionen handlade framförallt om hur den havsbaserade vindkraften kan anslutas vilket är en nyckelfråga för utvecklingen framåt.

Almedalen var som vanligt ett viktigt tillfälle att diskutera möjligheten med havsbaserad vindkraft i olika forum. Havsvind deltog i en debatt med Svenska Kraftnät kring idén att förlänga stamnätet ut i havet. Under året har politiker från olika partier lyft denna fråga som en möjlig väg framåt för att få igång de mest kustnära, kostnadseffektiva projekten. En dialog med Svenska Kraftnät har visat att det däremot krävs specifika politiska beslut för att denna utveckling ska ske.

I september invigde EON sin havsbaserade vindkraftpark utanför Öland, ett projekt baserad på incitament via elcertifikatsystemet. Det är en god bekräftelse på att vi har unika förutsättningar att bygga den havsbaserade vindkraften billigare än på andra platser. Aldrig förr har ett havsbaserat projekt byggts inom samma stödsystem som landbaserad vindkraft.

Under hösten släpptes rapporten ”Färdplan för havsbaserad vindkraft” som skrivits av Fredrik Dolff, Ecoplan och Staffan Jacobsson, professor på Chalmers. Rapporten ger en bra beskrivning till möjligheter och utmaningar och vilka beslut som behövs framåt.

I november inledningstalade Näringsdepartementets statssekreterare, Daniel Johansson, på den internationella havsbaserade konferensen i Frankfurt. En diskussion kring de viktiga 2030-målen följde hans anförande.

På wpd har vi under året i oförminskad takt arbetat vidare med innanhavsteknik till vårt projekt Storgrundet och ytterligare verifierat vår projektmodell kring teknikval, logistik- och installationskoncept samt drift och underhåll. Bland annat har vi lyckats få ett flertal turbinleverantörer att bekräfta att s.k. klass II turbiner kan användas även i havet. Detta är ett stort steg framåt som optimerar projektet och ger bättre kostnadseffektivitet.

Vi hoppas att ni som läser bloggen är nöjda med dess innehåll och vi tar naturligtvis gärna emot önskemål om teman inför 2014. Havsvind ser framemot 2014 med spänning med både ett antal val men också ett par viktiga inriktningsbeslut på EU-nivå såsom 2030-målen.

Vi önskar alla en energigivande jul och ett gott nytt år!    

Horns Rev (Credit: © Elsam A-S 640)

Horns Rev (Credit: © Elsam A-S 640)

 

Havsbaserad vindkraft och säkra elleveranser

I interpellationsdebatten idag om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk så nämnde Peter Norman(M) att havsbaserade vindkraftverk inte har ”leverarat den säkra elleverans som man först trott”.

Vi ställer oss lite frågande till denna slutsats, den högre genomsnittliga vinden till havs innebär hög kapacitetsfaktor, ca 40% eller 3500 timmar, där de bästa vindkraftsparkerna levererar över 50% fullasttimmar. I jämförelse levererar landbaserad vindkraft brukligt något mindre än 30%, eller 2500 timmar.

Till den höga andelen fullastimmar skall ställas de i Östersjön fördelaktiga våg och strömningsförhållandena som skapar möjlighet för oerhört goda förutsättningar för god tillgänglighet vid service och underhåll. Ett sådant exempel är Lillgrund som ligger över 98% i tillgänglighet. Det betyder att vindkraftparken är redo att producera 98% av årets timmar. Östersjöns unika möjligheter med hög genomsnittsvind och goda förutsättningar för innanhavsteknik demonstreras i projektet Storgrundet, där havsbaserad vindkraft kan leverara en stabil och kostnadseffektiv elproduktion.

Om Peter Norman syftar på mängden installerad effekt ska man veta att den havsbaserade vindkraften byggs ut kraftigt, framförallt i länder som Tyskland och Storbritanien. Vid årsskiftet 2012-2013 var 5GW installerat i Europa, med 4,5GW under konstruktion och ytterligare 18,4GW tillståndsgivet. Den havsbaserade vindkraften kommer i absolut stå för säkra elleveranser till Europa.

Jag hoppas Peter Norman inspireras av sina partikollegor och börjar se potentialen för havsbaserad vindkraft i Sverige, där den i allra högsta grad kan leverera säkra elleveranser.

Alpha Ventus

Alpha Ventus – Bild från EWE AG

 

Ja! Havsbaserad vindkraft är en del av framtidens energisystem

Idag medverkade Havsvinds Göran Dalén och Charlotte Bergqvist vid ett seminarium i riksdagen anordnat av moderaterna Johan Hultberg och Jonas Jacobsson Gjörtler med temat ”Havsbaserad vindkraft – en del av framtidens energisystem”. Svaret är naturligtvis ”ja”!

Den främsta anledningen är att det behövs mer el i Sverige. Sveriges reaktorer åldras och igår skrev företrädare för den energiintensiva industrin på DI Debatt att dagens kärnkraftverk ska fasas ut om drygt 10 år. Om detta stämmer är det orealistiskt att tro att ny kärnkraftverk hinner ersätta de gamla.

Ska det till en omfattande avställning av gamla reaktorer, krävs också en omfattande nybyggnad och den tar lång tid. Tillståndsprocesser, anskaffning av kapital och byggnation av ny produktionskapacitet kräver långa ledtider. Därför skyndar beslut om vad som ska ta vid efter reaktorernas pensionering. I SVT’s partiledardebatt (2013-05-05) sa Jan Björklund, Fp, ”Det finns ett beslut som vi inom några år måste ta och det är hur vi vill göra med kärnkraften”. Här missas lätt tidsperspektivet och nya beslut som möjliggör ny produktionskapacitet behöver fattas snarast.

Innanhavsteknik är en möjlighet för Sverige

Enligt den europeiska energimyndigheten EEA är Östersjön det område inom unionen som har den största tekniska potentialen för havsbaserad kustnära vindkraft. Här kan också den havsbaserade vindkraften byggas med hjälp av sk “innanhavsteknik“. Innanhavsteknik är en teknik anpassad till Östersjöns förhållanden. I Östersjön är påfrestningarna mindre än exempelvis i Nordsjön vilket gör lösningarna väsentligt billigare. Följande är en schematisk sammanställning av skillnader mellan den etablerade Nordsjötekniken och innanhavsteknik som är lämplig för utbyggnad i Östersjön, stora sjöar och andra innanhav.

Bild1

I Sverige idag finns redan ett antal tillståndsgivna, havsbaserade vindkraftparker vilka skulle motsvara en årlig elproduktion om knappt 9 TWh. Vidare finns det ytterligare projekt i olika faser av tillståndsprocessen motsvarande 10-15 TWh årlig produktion. Detta är en tillgång då det tar i snitt 7-10 år att ta fram samtliga tillstånd för en havsbaserad vindkraftpark och med tiden, om vi inte tar vara på dessa tillstånd, finns risken att de löper ut. Ett av projekten, Storgrundet, drivs och ägs av wpd.

Vad behöver politiker göra?

Havsbaserad vindkraft är en teknik som finns här och nu och som inom några år kommer utgöra en stor del av Europas elproduktion. Många länder har identifierat energikällan som en viktig resurs för framtiden. Innanhavsteknik är en specifik möjlighet för Sverige där anpassad och kostnadseffektiv teknik kan utvecklas och senare exporteras till andra länder runt Östersjön, eller till andra innanhav.

I Sverige kommer vi, inom överblickbar tid, att behöva ett stort tillskott av ny el och vi vill lyfta fram möjligheter med den havsbaserade vindkraften och vi vill att denna beaktas inför de kommande beslut som behöver fattas.

Vi ser nätanslutningen som den fråga som inledningsvis behöver ses över och vi vill bland annat föreslå att stamnätet förlängs ut i haven vilket skulle erbjuda producenter av havsbaserad vindenergi en anslutningspunkt i havet. Det handlar i grunden om ett behov av infrastruktur där vindresurserna är stora, elproduktionen jämn och det finns möjligheter att bygga kapaciteten där den behövs exempelvis i södra Sverige och i storstadsområdena. Det är en infrastrukturinvestering, som tack vare svensk teknikutveckling via HVDC (High Voltage Direct Current) kan anpassas längre fram och också koppla på fler energikällor såsom vågkraft eller fler vindkraftparker.

Svenska Kraftnät arbetar hårt för att uppgradera nät och förstärka överföringen i näten och borde det inte vara befogat att analysera vilket som skulle vara det bästa sättet att tillföra ny elproduktion där den behövs?

Vi ser semiariet idag som en viktig startpunkt för den kommande dialogen!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1

 

 

Provborrningarna är genomförda!

Nu är hela kampanjen med att göra bottenprovsundersökningar på wpd’s havsbaserade vindkraftsprojekt Storgrundet utanför Söderhamn och Suurhiekka i Finland färdiga. Sedan den 2 augusti har borrplattformen Deep Diver 1, understött av bostadsfartyget SPS Oulu och bogserfartyget MTS Vengeance, borrat och tagit upp prover på totalt fyra platser på Storgrundet. Resultaten är goda och bekräftar tidigare genomförda ytliga s.k. geofysiska undersökningar som visar på att botten är tillräckligt hård för att kunna använda sig av en typ av fundament som kallas  gravitationsfundament. Gravitationsfundament är vanliga för havsbaserade vindkraftsparker i och omkring Sverige och Danmark, se på Lillgrund, Rödsand 2 och även Kårehamn som byggs i detta nu.

Nästa steg nu när själva borrarbetet är klart är att genomföra labtester på de upptagna borrproverna och genom det få fram ett konstruktionsunderlag för de ingenjörer som skall konstruera och dimensionera fundamenten.

Själva arbetet flöt på friktionsfritt tack vare goda förberedelser och en ytterst erfaren besättning på borrplattformen. Personalen ombord Deep Diver från England har gjort detta flera gånger förut inför byggandet av havsbaserade vindkraftsparker och i andra  infrastrukturprojekt över hela världen.  Denna typ av spetskompetens är svår att finna i Sverige och därav anlitades kompetens och besättning från England.

Kampanjen fick även stort genomslag i media med reportage i Söderhamnskuriren, Sveriges Radio, SVT lokalnyheter och framförallt i Rapports nationella 19:30 sändning den 2 augusti, där omnämns som ”Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt”, vilket kommer stämma väl när Storgrundet har kommit i drift.

Borrplattform Deep Diver

Borrplattformen Deep Diver

Storgrundet – en havsbaserad vindkraftpark utanför Söderhamn

Den havsbaserade vindkraftparken Storgrundet har varit under utveckling sedan 2005. För ett år sedan erhöll wpd alla miljötillstånd för att bygga parken. Nu fokuseras arbetet främst på tillstånd för nätanslutning och den tekniska utformningen.

I denna film från tillståndsarbetet beskrivs projektet och tekniken och hur det fungerar.

Ett fotomontage av den havsbaserade vindkraftparken Storgrundet

Visualisering av Storgrundet vindkraftpark

På bilden ses en visualisering från den närliggande ön Storjungfrun med ett avstånd på 3 500m till vindkraftparken. Vindkraftverkens navhöjd är 100m och rotordiametern är 126m

 

Energidebatten missar tidsperspektivet

Stefan Löfven sträckte idag ut handen till nya förhandlingar om hur man ska lösa Sveriges framtida energibehov. Detta i en tid när Sveriges energiproduktion baseras till stor del på åldrande reaktorer som börjar gå på övertid. Branschen själv har gjort bedömningen att nuvarande reaktorer har ca 10-15 år kvar. Därför är det inget realistiskt alternativ att tro att kärnkraften kommer att lösa det vi står inför.

Varför vi tycker att diskussionen om kärnkraft eller inte kärnkraft faller på eget grepp är framförallt tidsperspektivet. Tiden det tar att projektera en ny reaktor är lång bland annat med tanke på tillståndsprocessen.

Miljöprövningsprocessen kring miljöfarliga verksamheter är en lagstiftning som är generell och kan appliceras oavsett vilken typ av anläggning som prövas. Vi har stor erfarenhet och kompentens inom tillståndsprövning av havsbaserad vindkraft, som faller under tidigare nämnda lagstiftning. Erfarenheten säger oss att det tar minst 7 år från projektstart till miljötillstånd. Detta baserat på ett flertal projektprocesser som wpd och personal på wpd har varit delaktiga i. Processen innefattar miljöstudier, tekniska studier, skapa acceptans och förståelse och ge förutsättningar för att använda bästa möjliga teknik samt erhålla minsta möjliga miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas att miljökonsekvensbeskrivningen för vindkraftsprojektet Storgrundet omfattar tre A4 pärmar med diverse studier och därtill korrespondens med myndigheter samt Mark- och Miljödomstolen under prövningsprocessen. I bästa fall ges tillstånd i första instans, i sämre fall fortsätter prövningen i flera led innan (vanligast), förhoppningsvis ett positivt besked. När tillstånd väl har erhållits påbörjas en byggprocess som också den tar lång tid.

I detta sammanhang hoppas vi att Socialdemokraterna och Alliansen tillsammans öppnar upp för en utveckling som ger oss förutsättningar att skapa storskalig elproduktion i havet. Havsbaserad vindkraft kan ge Sverige ett mycket kraftfullt tillskott av el till låg kostnad under den period som åldrande kärnkraft kommer att tas ur drift.

Sett till våra projekt (med vindmätningar) kan ett vindkraftverk till havs producera uppemot dubbelt vad motsvarande vindkraftverk kan göra på land. Produktionen kan också, många gånger, ske närmare konsumtionen. Våra svenska förutsättningar skiljer sig kostnadsmässigt positivt ifrån den utveckling som ligger till grund för den enorma expansion som pågår i Nordsjön. Vi har förutsättningar för att bygga billigare genom t.ex. annan installationsteknik, bättre tillgänglighet genom generellt lägre vågor och bättre servicemöjligheter. Det finns havsbaserade vindkraftprojekt på ca 2500 MW i Sverige som redan har färdiga tillstånd och vi är redo att anta utmaningen.

Innanhavsteknik – havsbaserad vindkraft till lägre kostnad än i Nordsjön

 

”If we do not cut costs, we kill our industry”

Citatet är hämtat från inledningsanförandet på den Europeiska Offshore konferensen som gick av stapeln i Amsterdam förra veckan (30/11-1/12) där industrin samlades och diskuterade gemensamma utmaningar. Anders Söe-Jenson, vd för Vestas Offshore målade upp ett scenario där industrins kostnader behöver reduceras dramatiskt för att kunna växa ytterligare. På industrins meritlista finns nu byggnationen av 1247 turbiner motsvarande 3294 MW i 9 länder. Havsbaserad vindkraft försörjer just nu drygt 3 miljoner europeiska hushåll. Och har potential att växa lavinartat.

I Sverige går utvecklingen långsamt. Elcertifikatsystemet ger som känt möjligheten för de billigaste projekten att byggas ut först. Detta ger projekt byggt på traditionell teknik möjligheter att förverkligas. Systemet är sunt men driver inte utveckling av miljöteknik. Systemet ger ingen möjlighet för svenska aktörer med potential att positionera sig inom havsbaserad vindkraft att tack vare en hemma-marknad utveckla koncept som senare kan exporteras.

Samtidigt tyder allt på att vi i Sverige har revolutionerande möjligheter att åstadkomma något storslaget. Vi har möjlighet att utveckla en outnyttjad möjlighet – nämligen innanhavsteknik. Innanhavsteknik är teknik anpassad för innanhav såsom Östersjön och en utveckling som just nu drivs av wpd via utvecklingen av vårt projekt Storgrundet. Våra beräkningar tyder på att det vi kallar ”innanhavs-teknik” ger nya möjligheter. Möjligheter att bygga havsbaserad vindkraft med kraftigt reducerad kostnad. Detta tack vare Östersjöns mildare miljö. I en jämförelse mellan Nordsjön, som idag är kostnadsdrivande för havsbaserad vindkraft, blir bilden tydlig.

 

 

 

 

 


Östersjöns mildare klimat ger andra förutsättningar för en utbyggnad av havsbaserad vindkraft än vad som till idag är norm. Vi får en helt annan tillgänglighet, färre tillfällen med extrema vindar och vågor och bräckt vatten. Detta gör att leverantörer av teknik, utrustning och logistik ser förenklingar vilket ger kostnadsbesparingar.

Vi ser oss kunna förverkliga vårt projekt inom ramen för elcertifikatet så länge nätanslutningen läggs utanför projektbudgeten och istället anses tillhöra stamnätet. Ingen orimlighet om vi tittar på våra grannländer där Danmark och Tyskland har liknande upplägg. Inte heller någon orimlighet om vi tittar på utbyggnaden av andra nät i Sverige där exempelvis Gotlands-kabeln som ska föra mer vindkraft-sel från Gotland till fastlandet bekostas av kollektivet genom Svenska Kraftnät.

Vi ser att Östersjön har enorma möjligheter att förverkliga havsbaserad vindkraft betydligt mer kostnadseffektivt än på andra håll. Vi ser en möjlig industri som senare kan exporteras till andra innanhav i världen. Vi ser en stor möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till energiförsörjningen i Sverige.

Välkommen!

Bästa läsare, varmt välkommen!

På den här bloggen kommer vi diskutera möjligheter med havsbaserad vindkraft. Vi önskar bidra till en djupare kunskap om dess möjligheter och utmaningar.

Därför är Du, bästa läsare, alltid välkommen att höra av dig, kommentera eller efterfråga fakta i en viss fråga.

Vi som bloggar är på olika sätt engagerade i företaget wpd Offshore Stockholm. wpd Offshore Stockholm har utvecklat havsbaserad vindkraft i Sverige sedan 2002.

Välkommen!