Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för Svenska Kraftnät

Tag Archive for Svenska Kraftnät

Havsvinds årskrönika 2013 – Året som gick!

Det är dags att summera året som har gått. Det har varit ett intensivt år med ett par händelser som är särskilt värda att uppmärksammas.

I februari anordnades en intressant konferens i Stockholm på temat ”Havsbaserad vindkraft i Östersjön” som lockade över 100 deltagare. I fokus var framförallt hur Östersjöns gynnsamma förhållanden kan möjliggöra en utveckling där vi sänker kostnaderna. På plats fanns entreprenörer från Östersjöländerna men också de etablerade teknikleverantörerna inom havsbaserad vindkraft som ser Östersjön som en intressant framtida nischmarknad. Den svenska utvecklingen är beroende av att locka med sig erfarna aktörer för att få dessa att studera våra förhållanden och komma med idéer på kostnadseffektiva lösningar.  Konferensen skapade en verklig ”market-push” som vi bedömer är avgörande för utvecklingen i Östersjön.

Under våren arrangerade Jonas Jacobsson Gjörtler (M) och Johan Hultberg (M) ett spännande seminarie i riksdagen med temat “Havsbaserad vindkraft – en del av framtidens energisystem.” Diskussionen handlade framförallt om hur den havsbaserade vindkraften kan anslutas vilket är en nyckelfråga för utvecklingen framåt.

Almedalen var som vanligt ett viktigt tillfälle att diskutera möjligheten med havsbaserad vindkraft i olika forum. Havsvind deltog i en debatt med Svenska Kraftnät kring idén att förlänga stamnätet ut i havet. Under året har politiker från olika partier lyft denna fråga som en möjlig väg framåt för att få igång de mest kustnära, kostnadseffektiva projekten. En dialog med Svenska Kraftnät har visat att det däremot krävs specifika politiska beslut för att denna utveckling ska ske.

I september invigde EON sin havsbaserade vindkraftpark utanför Öland, ett projekt baserad på incitament via elcertifikatsystemet. Det är en god bekräftelse på att vi har unika förutsättningar att bygga den havsbaserade vindkraften billigare än på andra platser. Aldrig förr har ett havsbaserat projekt byggts inom samma stödsystem som landbaserad vindkraft.

Under hösten släpptes rapporten ”Färdplan för havsbaserad vindkraft” som skrivits av Fredrik Dolff, Ecoplan och Staffan Jacobsson, professor på Chalmers. Rapporten ger en bra beskrivning till möjligheter och utmaningar och vilka beslut som behövs framåt.

I november inledningstalade Näringsdepartementets statssekreterare, Daniel Johansson, på den internationella havsbaserade konferensen i Frankfurt. En diskussion kring de viktiga 2030-målen följde hans anförande.

På wpd har vi under året i oförminskad takt arbetat vidare med innanhavsteknik till vårt projekt Storgrundet och ytterligare verifierat vår projektmodell kring teknikval, logistik- och installationskoncept samt drift och underhåll. Bland annat har vi lyckats få ett flertal turbinleverantörer att bekräfta att s.k. klass II turbiner kan användas även i havet. Detta är ett stort steg framåt som optimerar projektet och ger bättre kostnadseffektivitet.

Vi hoppas att ni som läser bloggen är nöjda med dess innehåll och vi tar naturligtvis gärna emot önskemål om teman inför 2014. Havsvind ser framemot 2014 med spänning med både ett antal val men också ett par viktiga inriktningsbeslut på EU-nivå såsom 2030-målen.

Vi önskar alla en energigivande jul och ett gott nytt år!    

Horns Rev (Credit: © Elsam A-S 640)

Horns Rev (Credit: © Elsam A-S 640)

 

Socialdemokraterna lyfter den havsbaserade vindkraften

Under förra veckan beslutade riksdagen om energibudgeten för 2014. Den innehåller inga överraskningar och det gjorde inte heller den föregående energidebatten i riksdagen med ett undantag. Oppositionen yrkade på högre ambitioner i utbyggnaden av det förnybara och Ingemar Johansson (S) lyfte specifikt möjligheterna med havsbaserad vindkraft. Han menade att Svenska Kraftnäts roll är mycket viktig för den kommande utvecklingen och menade att regeringen borde ge Svenska Kraftnät rätt förutsättningar för att kunna bidra till att underlätta denna utveckling.

Även om det inte togs upp i gårdagens debatt, känner vi sedan tidigare till att såväl Moderaterna som Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gärna utvärderar denna möjlighet för att få igång en utveckling på kort sikt, som ett tidsbegränsat komplement till elcertifikatsystemet.

En tillförlitlig och säkrad elanslutning är helt avgörande för möjligheterna att bygga havsbaserad vindkraft och många länder som har en utbyggnad av havsbaserad vindkraft idag har valt att i princip förlänga sina stamnät ut i havet och erbjuda anslutningspunkter där. På det här sättet kan infrastrukturen optimeras och kombineras med exempelvis anslutningar till andra länder. En gemensam infrastruktur kan också på sikt användas av annan havsbaserad energiproduktion.

Möjligheterna med vindkraft till havs är stora, inte minst runt Sveriges kuster. Vi har tidigare många gånger bloggat om Östersjön och innanhavsteknik som kan göra den havsbaserade vindkraften minst 30 % billigare än där den idag byggs ut i framförallt Nordsjön. Orsakerna är främst de mildare förhållandena som råder i Östersjön med bräckt vatten, små vågor, inget tidvatten och många potentiella projekt som ligger relativt nära land.

Ett dilemma är att det svenska elcertifikatsystemet inte premierar teknikutveckling. Systemet är bra på det sätt att det försäkrar att de billigaste projekten byggs först, men när det kommer till att introducera ny teknik behöver det kompletteras under en tidsbegränsad tid. Så har skett med exempelvis den landbaserade vindkraften via den s.k. miljöbonusen, tidigare investeringsstöd och så görs idag vad gäller utbyggnad av solceller.

Det är viktigt att få igång en utbyggnad på grund av att vi i Sverige inom 10-20 år kommer att ha ett stort behov av storskalig elproduktion då kärnkraftsreaktorerna faller för åldersstrecket. Möjligen behövs även nya reaktorer för att fylla det gap som kommer att uppstå, men vi är övertygade om att den havsbaserade vindkraften har goda möjligheter att förse Sverige med kostnadseffektiv, förnybar el.

Vi ser framemot att fortsätta utvärdera dessa möjligheter vidare och tackar Ingemar Johansson för att han valde att lyfta den havsbaserade vindkraften i förra veckans debatt.

London Array- världens största havsbaserade vindkraftpark/ Bild från Siemens Offshore Wind

London Array- världens största havsbaserade vindkraftpark/ Bild från Siemens Offshore Wind

 

 

Gott om ”energi” i #Almedalen

Så var Almedalsveckan över för det här året och det är dags att summera och reflektera. På det hela taget var det en enorm mängd seminarier som berörde energi och elmarknad och vid flera tillfällen krockade dessvärre intressanta programpunkter.

Jag besökte ett stort antal seminarier och refererade från många av dessa i realtid via twitter. Låt mig ändå på detta vis sammanfatta och dela ett par reflektioner från just energitemat i Almedalen:

  • Det är tydligt att nätverket för 100 % förnybart på kort tid har fått en stor genomslagskraft. På så när som alla seminarier där jag deltog ställdes frågor kring ett scenario med ett 100 % förnybart elsystem och politiker och andra deltagare delade sin syn på en sådan utveckling. Det upplevdes som att de flesta politiska partier i princip inte är emot ett sådant scenario, däremot fanns skiljelinjer framförallt om när och hur en sådan utveckling kan se ut. Det kan ju också vara så, och det nämndes också på många seminarier, att det av ekonomiska skäl helt enkelt inte nyinvesteras i kärnkraft när den nuvarande faller för åldersstrecket. Det är ett scenario som politiker behöver förhålla sig till och vara medvetna om.
  • I en debatt mellan Havsvind’s Göran Dalén och Mikael Odenberg blev det tydligt att det krävs politiska beslut för att Svenska Kraftnät ska kunna göra något specifikt för den havsbaserade vindkraften, och framförallt med tanke på landanslutningarna. Ett dagsaktuellt och intressant perspektiv här är att Svenska Kraftnät redan idag ser som sitt uppdrag att bygga en ny anslutning till Gotland. Detta för att kunna föra över mer vindkraftsel från Gotland till fastlandet. Det är naturligtvis bra och viktigt och ett bra resultat av ett politiskt beslut. Och, skillnaden mellan att bygga denna kabel till Gotland och att erbjuda havsbaserade vindkraftparker möjligheter att ansluta till punkter i havet är inte så stor. Vi har tidigare också bloggat om just detta; att stamnätet borde förlängas ut i havet och därmed finnas tillgängligt för havsbaserad elproduktion oavsett om det är vind-eller vågkraft eller annan havsbaserad energi.
  • Jämtkraft bjöd in till samtal kring ”När elkunden tar över ”och vad det betyder för elkunder och kraftbolag. Seminariet inleddes av dess vd, Anders Ericson där han själv besvarade frågan kring när detta kommer att ske. ”Det har redan skett” sa Anders Ericson och delade ett par exempel. Energimarknaden är under stark utveckling framförallt med tanke på att elkunden kan vara mer och mer aktiv och faktiskt nu själv kan producera, sälja och köpa på elmarknaden. Vidare kommer det att finnas flera alternativ att ta ställning till framöver, både vad gäller små- och storskalig elproduktion och andra tekniska lösningar som gör att framtidens elmarknad kan se mycket annorlunda ut.

För att ge en bredare bild av debatten i Almedalen ger jag nedan förslag på intressanta blogginlägg och klipp från energitemat i Almedalsveckan:

Ihärdiga politiker och opinionsbildare i Almedalen

Ihärdiga politiker och opinionsbildare i Almedalen (Från vänster: Irene Oskarsson,Kd, Kristina Jonäng, C, Kent Persson, V, Lise Nordin (Mp), Ingemar Nilsson (S), Tomas Kåberger, Jonas Gjörler Jakobsson (M) och Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi

Anna-Carin Windahl och Anna Jivén från nätverket för 100% förnybart

Anna-Carin Windahl och Anna Jivén från nätverket för 100% förnybart

Seminarium: Havsbaserad vindkraft – en del av framtidens energiförsörjning?

Vindkraften byggs ut i snabb takt på land i Sverige samtidigt som möjligheterna i havet är stora och outnyttjade. Som vi tidigare berättat om på bloggen så har Östersjön särskilt goda förutsättningar för en kostnadseffektiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

Vi vill därför tipsa er som följer denna blogg om ett seminarium i riksdagen där Havsvind deltar och ska diskutera detta tema.

Från inbjudan:

I takt med att världens energibehov ökar tilltar också behovet av en breddad elproduktion. Riksdagsledamöterna Johan Hultberg (M) och Jonas Jacobsson Gjörtler (M) bjuder in till en diskussion om framtiden för havsbaserade vindkraft. Den marina och särskilt den flytande vindkraften har en enorm global potential. Eller?

Övriga deltagare, förutom jag själv, är Johan Sandberg från DNV och Elisabeth Norgren från Svenska Kraftnät.

Frågor som ska diskuteras är vilken roll den flytande vindkraften spelar för framtidens energiförsörjning? Vilka är möjligheterna i Sverige och Norden? Är det för dyrt med havsbaserad vindkraft eller är den ett framtida alternativ till kärnkraften?

Praktiska detaljer:

Tid: Onsdagen den 15 maj, kl.13-15
Plats: Riksdagen, Skandiasalen, Mynttorget 1, Stockholm

Anmälan senast 7 maj till Johan Söderström, politisk sekreterare i Riksdagen.

Jag hoppas vi ses!

Baltic 1 - Östersjöns första kommersiella havsbaserade vindkraftpark

Baltic 1/ Siemens press picture

Havsvind debatterar i Ny Teknik: “Anslut den havsbaserade vindkraften”

Idag debatterar Havsvind’s Göran Dalen (tillika VD på wpd Offshore Stockholm) tillsammans med Stefan Karlsson från SKF, Matthias Rapp från Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum och Birgitta Losman, Regionråd i Västra Götalandsregionen om vikten att ansluta den havsbaserade vindkraften på ett lämpligt sätt genom att förlänga stamnätet ut i havet.

Argumenten är tydliga. Den havsbaserade vindkraftens potential i Sverige är stor och helt outnyttjad samtidigt som Sverige står inför stora utmaningar att förnya sin elproduktion i takt med att reaktorerna pensioneras.Nike Air Max 90 pas cher, Det finns projekt motsvarande 25 TWh på gång runt Sveriges kuster varav 8 TWh är helt tillståndsgivna.

Debattörerna lyfter också den rapport från 2012 som togs fram av innovationsnätverket, IUC Sverige AB, som visar att en utbyggnad av 25 TWh havsbaserad vindkraft skulle ge positiva samhällsekonomiska effekter.

Debattörerna skriver:

Studien visar att de åtta projekt som är byggklara eller i tillståndsprocess skulle generera mer än 60 000 helårsarbeten och skapa mer än 19 miljarder i samhällsintäkter i form av skatter.Air max 95 pas cher, Fördelningen skulle bli 40 procent till kommuner och regioner och 60 procent till staten under projektens livslängd.

Ett sätt att få igång utbyggnaden är att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att förlänga stamnätet ut i havet och erbjuda en anslutningspunkt närmare parkerna. Logiken känns rimlig när man betänker att Svenska Kraftnät redan idag betalar för anslutningar till kraftproducenter som ligger över hundra mil från de största kunderna.”

Idéerna har också redan lyfts av Socialdemokrafterna och Moderaterna. Anna-Karin Hatt har också nämnt att regeringen i första hand borde se över hur parkerna ansluts till elnätet.

Vi har tidigare på denna blogg också lyft de specifika svenska möjligheterna i Östersjön att bygga betydligt mer kostnadseffektivt än i de länder där den havsbaserade vindkraften idag byggs ut. För Sveriges del kan också den havsbaserade vindkraften byggas där elen behövs som bäst, Nike Pas Cher Femme,bland annat i södra Sverige där bristen på el emellanåt driver upp elpriserna. Air max 90 pas cher France,Det borde då vara mer samhällsekonomiskt lönsamt för staten att ansluta ett par stora parker i områden där strömmen behövs och inte bara betala för anslutningar för att flytta ström från ett prisområde till ett annat.

Vi ser framemot den kommande diskussionen!

Havsbaserad vindkraftpark

Supplybåt vid havsbaserat vindkraftverk

Havsbaserad vindkraft – ett storskaligt, förnybart alternativ

På första sidan av DN finner jag rubriken: Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad. När jag läser vidare ser jag att det handlar om Svenska Kraftnäts ”Perspektivplan 2025” som nu är ute på remiss. I planen bedömer Svenska Kraftnät att nätförstärkning inte är möjlig på de platser där nuvarande reaktorer idag finns. Detta är undantaget Ringhals vilket är den plats där det enklast kan göras nätförstärkningar. Det betyder sannolikt att antagandet om att kärnkraften kan förnyas på befintliga platser behöver omprövas.

Det börjar bli dags att på allvar diskutera alternativen för den framtida energiförsörjningen. Oavsett vad man tycker om kärnkraft, så verkar hindren för ny kärnkraft idag så stora att vi inte bara kan blunda och hoppas att frågan löser sig. Kärnkraft är idag inte den enda framtida energilösningen. Jag har förståelse för att så var fallet på 1960- och 70-talet och kan förstå att reaktorerna byggdes eftersom alternativen inte var reella. Det är annat nu. Teknikutvecklingen har gått oerhört snabbt framåt och kartan 2012 ser annorlunda ut. Bland annat har det visat sig att ny kärnkraft blir dyrare medan de förnybara alternativen blir stadigt billigare.

Tyskland genomför just nu en total omställning av sitt energisystem den sk Energiwende. 2050 ska 80% av Tysklands energi vara förnybar med en enorm industri-politisk satsning som följd.

I England förs en kvalificerad diskussion på många håll kring ny kärnkraft eller havsbaserad vindkraft och där allt tyder på att den havsbaserade vindkraften går vinnande ur analysen. England är idag ett av de länder där mest havsbaserad vindkraft byggs.

Sverige har dessutom unika förutsättningar. Framförallt Östersjön lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft med så kallad innanhavsteknik, ett tekniskt koncept som wpd arbetat fram. Det visar sig att den havsbaserade vindkraften i ”innanhavet” kan byggas betydligt billigare än vad som idag byggs i ex England och Tyskland. Något som både media och aktörer i dessa länder börjar få upp ögonen för.

Den havsbaserade vindkraften kan bidra med storskalig, förnybar el och kan snabbt föras in i systemet. Det finns idag 8 TWh tillståndsgiven havsbaserad vindkraft i Sverige och ytterligare ca 20 TWh är under tillståndsprövning. Potentialen är långt mycket större. Vindkraften, med låga rörliga kostnader, hjälper också till att pressa elpriset på ett sätt som inte kol- eller kärnkraft med behov av transporter, process och avfall ger.

Vi ser framemot att kunna lyfta fram den havsbaserade vindkraftens möjligheter i den kommande debatten!

Vindkraftparken Baltic 1

Den havsbaserade vindkraftparken Baltic 1