Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php:/storage/content/95/141595/pear/php') in /storage/content/95/141595/havsvind.nu/public_html/index.php on line 10 havsvind.nu - Arkiv för teknikutveckling

Tag Archive for teknikutveckling

Innanhavsteknik – vad är det?

wpd har länge arbetat med havsbaserad vindkraft. Vi tog bland annat fram kompletta tillstånd för Kriegers Flak i såväl Sverige som i Tyskland. Södra Midsjöbanken och Kårehamn är andra projekt som utvecklats av wpd´s medarbetare.

Att bygga havsbaserade vindkraftanläggningar ställer stora krav på kompetens. Detta gäller såväl miljö och teknik som kommersiella aspekter. En uppfattning av alla krafter som man måste ta hänsyn till åskådliggörs på ett bra sätt i nedanstående figur.

En modell över de krafter som påverkar ett vindkraftverk

Krafter som påverkar ett havsbaserad vindkraftverk

Att bygga vindkraft ute till havs har många fördelar; det blåser bättre, produktionen kan i regel ske närmare konsumenterna, det är möjligt att bygga stora anläggningar och det är lättare att hitta lokaliseringar som inte stör de som bor i närheten. En nackdel är att kostnaderna är högre och tendensen är att kostnaden ökar alltmer för projekt i Nordsjön och Atlanten.

Med innanhavsteknik avser vi tekniklösningar som är anpassade till de förutsättningar som vi har i bland annat Östersjön; mindre vattendjup, kortare avstånd till kusten, lägre våghöjder, lägre extremvindar, inget tidvatten, mindre korrosiv miljö mm. Detta innebär att konstruktionerna blir mer kostnadseffektiva, att installationen kan ske utan specialfartyg och att driftkostnaderna blir lägre. Enkelt uttryckt; billigare elproduktion.

Att utnyttja dessa möjligheter kräver dock både kompetens och erfarenhet. Havsbaserad vindkraft ställer stora krav på projektören oavsett om det sker utanför franska Atlantkusten eller i Bottenviken.

Det finns idag många intressanta projekt som undersöker förutsättningarna för flytande anläggningar. Dessa projekt kommer med all sannolikhet spela stor betydelse i framtiden. Idag är kostnaderna dock för höga och vi ska inte gå ”över ån efter vatten”; Östersjön är en enorm resurs som på ett kostnadseffektivt sätt kan utnyttjas med hjälp av innanhavsteknik.

Vi är redo att börja detta arbete som på ett påtagligt sätt kan öka andelen förnybar elproduktion i vårt närområde och skapa en ny industrigren med tillhörande arbetstillfällen.

Bilden är lånad av NREL.

Sveriges största vindkraftverk

Just nu uppförs Sveriges största vindkraftverk i Göteborgs hamninlopp. Vindkraftverket är designat för havsbaserade projekt och den första prototypen placeras nu i Göteborg.

Sveriges största vindkraft

Sveriges största vindkraftverk utanför Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är Göteborg Energi i samarbete med General Electric, SKFoch Chalmers som just nu skapar en test arena för havsbaserad vindkraftsteknik i Göteborg.

Det nya vindkraftverket är enormt med en navhöjd på 85 meter och en rotordiameter på 113 meter. När i drift kommer det att kunna leverera 15 miljoner kilowatttimmar per år motsvarande vad som behövs för att värma upp 3 000 villor (som förbrukar 5 000 kWh). Eller vad som behövs för att ladda och driva 7 500 elbilar i 1 000 mil. Vindkraftverket invigs vid en ceremoni den 27 januari.

Havsbaserade vindkraftverk kan byggas betydligt större än de som kan uppföras på land. På land begränsas bland annat bladens längd av möjligheterna att transportera dem till site. Vindkraftverk på land når idag en effekt om ca 2-3 MW. Havsbaserade vindkraftverk tillverkas och sammansätts ofta i närheten av hamnar och skeppas sedan direkt till plats för uppförande. Havsbaserade vindkraftverk är idag så stora som 6 MW. Denna GE turbin har en effekt på 4,1 MW.

Vi på wpd ser vi mycket positivt på att aktörer på den svenska marknaden engagerar sig för att driva teknikutvecklingen framåt.

Bilden är lånad från Göteborg Energi.